Dynamika

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Dynamika

  Dynamika jsou značky naznačující hlasitost noty nebo hudební fráze. Značky je možné najít v paletě s dynamickými značkami, buď v základní nebo v pokročilé pracovní ploše:

  Paleta s dynamickými značkami (pokročilá)

  Poznámka: Celkovou hlasitost přehrávání notového zápisu lze změnit pomocí posuvníku pro hlasitost v přehrávacím panelu nebo syntetizátoru.

  Přidání dynamiky

  Pro použití dynamiky v notovém zápisu použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte notu a dvakrát klepněte na značku pro dynamiku v paletě.
  • Táhněte značku pro dynamiku z palety na notu.

  Pro dodatečné označení dynamiky použijte hlavní paletu (Shift+F9). Pro budoucí užití si také můžete vytvořit vlastní paletu.

  Na to, jak vytvořit značku pro crescendo nebo decrescendo, se podívejte ve svorkách.

  Upravení hlasitosti přehrávání pro označení dynamiky

  Klepněte na značku pro dynamiku pro její vybrání, a upravte její sílu tónu při přehrávání ve správci — vyšší pro hlasitější tón, nižší pro tišší tón.

  Upravení rozsahu dynamiky

  Přes správce můžete nastavit rozsah dynamiky, aby zahrnovala jednu notovou osnovu, všechny notové osnovy nástroje (např. obě osnovy klavíru), nebo celý systém. Ve výchozím nastavení je pokryt nástroj.

  Seznam značek pro dynamiku v paletách

  V základní pracovní ploše je v paletě Dynamika 8 voleb: ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff.

  V pokročilé pracovní ploše jsou všechny zmíněné výše plus 15 dalších voleb options v paletě s dynamickými značkami: fp, sf, sfz, sff, sffz, sfp, sfpp, rfz, rf, fz, m, r, s, z, n.

  V části hlavní palety Dynamika jsou všechny již zmíněné značky plus 6 doplňkových voleb: pppppp, ppppp, pppp, ffff, fffff, ffffff.

  Upravení dynamiky

  Jakoukoli značku pro dynamiku lze po přidání do notového zápisu upravit, tak jako obyčejný text. Podívejte se na úpravy textu.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.