Syntetizátor

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Syntetizátor

  Přehled

  Syntetizátor řídí zvukový výstup MuseScore. Umožňuje:

  • Nahrát a pořádat různé knihovny zvukových vzorků pro přehrávání hudby
  • Použít efekty, jako jsou dozvuk a komprese
  • Upravit celkové ladění
  • Změnit výstupní hlasitost not a (volitelně) metronomu.

  Pro zobrazení syntetizátoru jděte do PohledSyntetizátor.

  Okno syntetizátoru je rozděleno do čtyř oddělení/karet:

  • Fluid: Softwarový syntetizátor, který přehrává knihovny zvukových vzorků zvukových bank SF2/SF3.
  • Zerberus: Softwarový syntetizátor, který přehrává knihovny zvukových vzorků ve formátu SFZ.
  • Hlavní efekty: Používá se na použití více efektů na notový zápis.
  • Ladění: Používá se na upravení celkového ladění přehrávání.

  Nastavení syntetizátoru

  Nastavit jako výchozí: Když otevřete MuseScore, syntetizátor vždy nasadí nynější výchozí nastavení. Pokud chcete, aby se v příštím sezení použila nová výchozí nastavení, změňte nastavení podle potřeby, a potom stiskněte tlačítko Nastavit jako výchozí.

  Uložit do notového zápisu/Nahrát z notového zápisu: Můžete uložit určité uspořádání nastavení do jednotlivého notového zápisu stisknutím tlačítka Uložit do notového zápisu. Při příštím nahrání notového zápisu použijte tlačítko Nahrát z notového zápisu pro přesunutí uložených nastavení do syntetizátoru.

  Poznámka: Současně může účinkovat jen jedna sada nastavení syntetizátoru — to znamená, že pokud je najednou otevřeno víc notových zápisů, není možné dělat v syntetizátoru změny v jednom notovém zápisu a ponechat nastavení jiných notových zápisů nedotčena.

  Poznámka: Změny udělané v syntetizátoru nebudou slyšet ve vyvedených zvukových souborech dokud nebudou nastavení syntetizátoru uložena do notového zápisu pomocí tlačítka Uložit do notového zápisu. Podívejte se také na ladění (níže).

  Fluid

  Klepněte na kartu Fluid pro přistoupení k syntetizátoru, který přehrává knihovny zvukových vzorků zvukových bank SF2/SF3. Ve výchozím nastavení by již měla být nahrána zvuková banka FluidR3Mono_GM.sf3.

  Fluid v syntetizátoru

  Zvukové banky můžete podle potřeby nahrát, přeuspořádat a smazat. Přehrávání lze sdílet mezi jakýmkoli propojením zvukových bank (a/nebo souborů SFZ). Pořadí zvukových bank ve Fluidu zrcadleno ve výchozím pořadí nástrojů ve směšovači.

  Pro nahrání zvukové banky

  1. Klepněte na tlačítko Přidat
  2. Klepněte na zvukovou banku v seznamu.

  Aby bylo možno nahrát zvukovou banku, je potřeba ji nejprve nainstalovat do složky se zvukovými bankami. Toto zajistí, že se v kroku 2 objeví v seznamu (výše).

  Pro přeuspořádání zvukových bank

  1. Klepněte na zvukovou banku
  2. Použijte šipky nahoru/dolů (na pravé straně) pro upravení pořadí.
  3. Podle potřeby opakujte s jinými zvukovými bankami v seznamu.

  Pokud jste ve směšovači nezměnil žádné zvuky, potom je zvuková banka nahoře seznamu tou, jež bude použita při přehrávání. Pokud ale směšovač používáte na přehrávání různých nástrojů se zvuky z různých zvukových bank, přehrávání bude pracovat správně jen tehdy, když máte v sysntetizátoru ve stejném adresáři nahrány ty samé zvukové banky. Z tohoto důvodu se, pokud používáte více zvukových bank, radí v syntetizátoru klepnout na tlačítko Uložit do notového zápisu, takže až tento notový zápis otevřete příště, budete moci seznam nahraných zvukových bank (a další nastavení syntetizátoru) vyvolat znovu pomocí tlačítka Nahrát z notového zápisu button.

  Pro odstranění zvukové banky

  1. Klepněte na název zvukové banky
  2. Klepněte na tlačítko Smazat.

  Toto zvukovou banku odstraní ze syntetizátoru, ale neodinstaluje ji ze složky se zvukovými bankami: stále bude dostupná, pokud ji budete později chtít nahrát znovu.

  Hlasitost

  Na pravé straně syntetizátoru jsou dva posuvníky. Jedním se ovládá hlasitost přehrávání, druhým hlasitost volitelného vestavěného metronomu. Metronom zapnete a vypnete klepnutím na tlačítko hned pod jeho posuvníkem pro řízení hlasitosti. Tak jako všechny zbývající ovladače syntetizátoru jsou všechny zde provedené změny dočasné, dokud nejsou uloženy do notového zápisu nebo nastaveny jako nové výchozí hodnoty.

  Posuvník hlasitosti v syntetizátoru

  Efekty

  Na kartě syntetizátoru s hlavními efekty jsou umístěny moduly stereo dozvuku Zita 1 a SC4 stereo kompresoru. Jsou poskytována dvě místa: Efekt A a Efekt B, oba s vysouvacím seznamem dostupných efektů – včetně volby pro nastavení jednoho nebo obou kanálů na žádný efekt. Efekty se používají postupně: Efekt AEfekt B.

  Hlavní efekty v syntetizátoru

  Pro uložení nastavení efektů jako výchozí volby pro sysntetizátor klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí. Pokud následně změníte nastavení efektu, můžete jakékoli nastavení udělané ve výchozím nastavení obnovit klepnutím na tlačítko Nahrát výchozí.

  Nastavení určitých efektů můžete uložit s notovým zápisem klepnutím na tlačítko Uložit do notového zápisu, a později tato nastavení notového zápisu nahrát klepnutím na Nahrát z notového zápisu.

  Dozvuk Zita 1

  Modul stereodozvuku Zita 1 umožňuje napodobit prostředí všeho od malé místnosti po velký sál. Předzpoždění, doba dozvuku a tón dozvuku lze konečně doladit pomocí poskytnutých ovladačů:

  • Zpoždění: Nastavit předzpoždění pro dozvuk od 20-100 ms.
  • Nízký RT60 (čas dozvuku spodního kmitočtového pásma): Použijte šedý ovladač na upravení středového kmitočtu (50–1000 Hz) spodního kmitočtového pásma, jež chcete ovlivnit: zelený ovladač upraví čas dozvuku (1–8 s) tohoto kmitočtového pásma.
  • Středový RT60 (čas dozvuku středního kmitočtového pásma): Upravte čas dozvuku (1–8 s) středního kmitočtového pásma.
  • Tlumení vysokého kmitočtového pásma: Upraví složku dozvuku ve vysokém kmitočtovém pásmu. Zvětšení této hodnoty zvýší kmitočet bodu ořezání a způsobí, že se dozvuk bude jevit jasnější a delší.
  • Ekvalizér 1 (EQ1): Umožňuje ořezat nebo zesílit (-15 až +15) kmitočtové pásmo (střed = 40 Hz - 2 KHz) ve spodní části spektra.
  • Ekvalizér 2 (EQ2): Umožňuje ořezat nebo zesílit (-15 až +15) kmitočtové pásmo (střed = 160 Hz - 10 KHz) v horní části spektra.
  • Výstup: Řídí množství použitých efektů. Suchý - žádný efekt. Mokrý ukazuje 100 % dozvuk. Směs je 50/50 vyvážení signálu mokrý:suchý (wet:dry).

  Poznámka: EQ1 a EQ2 ovlivní jen tón dozvuku, ne suchý (nezpracovaný) signál.

  Pro rychlé nastavení efektové záplaty nastavte Výstup na Směs a upravte ovladač Středový RT60 (Mid RT60) na požadovaný čas dozvuku. Potom efekt vylaďte, jak je to vysvětleno výše.

  Kompresor SC4

  Stereo kompresor SC4 nabízí následující ovladače:

  • Kvadratický průměr (RMS): Upraví vyvážení mezi kompresí RMS (0) a vrcholem (1). U prvně jmenovaného kompresor odpovídá na průměrné výstupní úrovně v signálu; ve vrcholovém režimu kompresor odpovídá na vrcholové úrovně.
  • Náběh: (1,5–400 ms) Délka času, kterou to trvá, než komprese, poté co signál překročí prahovou úroveň, vejde plně v účinnost.
  • Uvolnění: (2–800 ms) Čas, který to kompresi zabere, než se vrátí na nulu, poté co signál spadne pod prahovou hodnotu.
  • Práh: (v dB) Úroveň signálu, nad níž začíná účinkovat komprese. Snížení prahu zvýší množství signálu, který je komprimován.
  • Poměr: Množství komprese použité na signál nad prahem. Čím vyšší je poměr, tím větší je komprese. Kolísá mezi 1:1 až 20:1.
  • Koleno: Umožní vybrat rozsah mezi "měkkým kolenem" a "tvrdým kolenem". Čím měkčí je koleno, tím pozvolnější (povlovnější) je přechod mezi nekomprimovaným a komprimovaným signálem.
  • Zesílení: Komprese má sklon ztlumit hlasitost, tento ovladač proto použijte k zesílení signálu, tak jak potřebujete.

  Ladění

  Pro nástroje zapisované ve znějící výšce (koncertní ladění) MuseScore ve výchozím nastavení používá běžné nastavení výšky tónu, kdy A4 = 440 Hz. Abyste to změnil, jednoduše novou hodnotu zadejte na kartě syntetizátoru Ladění.

  Ladění v syntetizátoru

  Jako u všech dalších nastavení syntetizátoru ovlivní hlavní ladění přehrávání v MuseScore, neovlivní však vyvedené zvukové soubory (WAV, OGG, MP3), dokud není vybrána volba Uložit do notového zápisu.

  Změna hlavního ladění

  Poznámky: Použije se na všechny notové zápisy. Pouze nynější sezení (ladění se nastaví znovu na výchozí nastavení při ukončení MuseScore). Ovlivní přehrávání, ale neovlivní vyvedené zvukové soubory (WAV, OGG, MP3 a MIDI).

  1. PohledSyntetizátor.
  2. Klepněte na kartu Ladění.
  3. Zadejte novou hodnotu pro hlavní ladění (nejmenší hodnota = 300 Hz; největší hodnota = 600.0 Hz; výchozí hodnota 440 Hz).
  4. Klepněte na Změnit ladění.

  Nastavení výchozího ladění

  Poznámka: Použije se na všechny notové zápisy. Nynější sezení a všechna následná sezení (dokud je znovu nezměníte). Ovlivní přehrávání, ale neovlivní vyvedené zvukové soubory (WAV, OGG, MP3 a MIDI).

  1. Změňte hlavní ladění, jak je to ukázáno výše, pro nynější sezení.
  2. VyberteNastavit jako výchozí.

  Změna ladění pro jednotlivý notový zápis

  Poznámka: Použije se na nynější notový zápis pro nynější sezení, použijte tlačítko Uložit do notového zápisu, a nastavení lze obnovit v následujících sezeních pomocí Nahrát z notového zápisu. Ovlivní přehrávání a vyvedené zvukové soubory (WAV, OGG, MP3).

  1. Změňte hlavní ladění, jak je to ukázáno výše, pro nynější sezení.
  2. Klepněte na Uložit do notového zápisu.
  3. Nyní toto nové ladění dostanete ve vyvedených zvukových souborech nynějšího notového zápisu, ale jiné notové zápisy se dle očekávání budou vyvádět s výchozím laděním. Nicméně kvůli omezení v MuseScore musíte klepnout na Nahrát z notového zápisu, abyste při přehrávání dostali správné ladění.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.