Swing

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Swing

  MuseScore umí přehrávat notový zápis se zhoupnutím (swung) pomocí osminových nebo šestnáctinových not.

  Zřízení swingu

  Doporučený způsob, jak zpravit MuseScore (a lidi, kteří budou číst vaše noty), že je zamýšlen swingový dojem, je vytvořit prvek textu u notového systému Swing.

  1. Klepněte na první notu
  2. Dvakrát klepněte na text Swing v paletě Text

   Text Swing

  Text Swing je možné upravit, tak jako kterýkoli jiný textový prvek, tím že na něj dvakrát klepnete (podívejte se na úpravy textu), a lze jej zneviditelnit pomocí správce.

  Triola v označení tempa

  Často se k naznačení swingu používá tento způsob notového zápisu:

  NOT FOUND: swing.png

  MuseScore nemá postup, jak do textu zahrnout triolu, jako je označení tempa, ale můžete použít obrázek, který stáhnete ze stránky MuseScore: https://musescore.org/sites/musescore.org/files/swing.svg. Přidejte jej do notového zápisu, jak je to popsáno v návodu k obrázkům, dodatečně k neviditelnému textu swing, jak je to popsáno výše, pro správný notový zápis a přehrávání.

  Návrat k běžnému rytmu (vypnutí swingu)

  Pokud máte notový zápis obsahující jak swing tak běžné hudební oddíly a chcete, aby se to odráželo v přehrávání:

  1. Vložte text Swing, jak je to vysvětleno výše, připojen k první notě nebo pomlce běžného hudebního oddílu.
  2. Změňte text podle potřeby — dvakrát klepněte na právě vložený text a změňte jej na běžný (podívejte se na úpravy textu).
  3. Pomocí klepnutí pravým tlačítkem myši na text nastavte přehrávání swingu na vypnuto, Vlastnosti textu u notového systému…Nastavení swinguVypnuto

  Nastavení swingu

  Nastavení textu Swing

  Nastavení pro swing pro jednotlivé označení textem Swing jsou dostupná přes klepnutí pravým tlačítkem myši na Vlastnosti textu u notového systému…Nastavení swingu. To umožňuje stanovit, jak silně swingovat (to znamená, jaký je poměr mezi první dobou taktu (těžkou/přízvučnou dobou) a lehkou/nepřízvučnou dobou), a jestli je to osminová nota nebo šestnáctinová nota, což je zhoupnutí (swung).

  Celková nastavení pro swing

  Ve výchozím nastavení je (za nepřítomnosti prvku textu Swing) přehrávání swingu vypnuto. Pro zapnutí přehrávání swingu bez přidání textového prvku použijte obecná nastavení swingu (platná v celém notovém zápisu) v StylObecné...Noty.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.