Souborové formáty

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Souborové formáty.

  MuseScore podporuje hodně souborových formátů, které vám dovolují sdílet a zveřejňovat noty ve formátu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
  Soubory zavedete přes nabídku SouborOtevřít... a vyvedete přes nabídku SouborVyvést....
  Při použití níže uvedených formátů můžete své notové zápisy uložit a sdílet na internetu na MuseScore.com přes SouborUložit na internet.... Podívejte se na Sdílení not po internetu.

  Vlastní formát MuseScore

  Tyto formáty MuseScore vytváří
  * přes nabídku SouborUložit
  * po klepnutí na tlačítko pro uložení save
  * klávesovou zkratkou (Ctrl+S)
  * pomocí dialogu SouborUložit jako....

  Formát MuseScore (*.mscz)

  MSCZ je standardní souborový formát MuseScore a doporučuje se při většině užití.

  Notový zápis uložený v tomto formátu zabírá velmi málo prostoru na disku, ale uchovává všechny nezbytné informace. Formát je ZIPem zabalenou verzí souborového formátu .mscx a zahrnuje obrázky.

  Nezabalený formát MuseScore (*.mscx)

  MSCX je nekomprimovanou verzí souborového formátu MuseScore.

  Notový zápis uložený v tomto formátu neztratí žádnou informaci kromě obrázků a doporučuje se, pokud potřebujete formát souboru upravit ručně v textovém editoru.

  Předchozí verze MuseScore používaly souborový formát s příponou *.msc. Přípona *.msc však stojí ve střetu se souborovou příponou používanou Microsoft Windows a je blokována některými poskytovateli elektronické pošty. Nová souborová přípona MSCX nahrazuje starou souborovou příponu MSC kvůli potížím, jež byly nastíněny výše.

  Formáty MSCZ a MSCX MuseScore 2.0 nemohou být přečteny verzí MuseScore 1.3 a staršími. Rada: Nejprve vyveďte soubory uložené v těchto starších verzích do formátu →XML nebo →MXL, který potom zase načtěte v MuseScore 2.0.

  Poznámka k písmům: MuseScore nevkládá písma do souboru, kromě rodin písem FreeSerif, FreeSerifBold, FreeSerifItalic, FreeSerifBoldItalic a FreeSans. Pokud chcete soubor MuseScore sdílet s dalšími stranami, zvolte pro svůj text písmo, jež mají ostatní nainstalováno. Když počítač písmo stanovené v souboru nemá, MuseScore namísto něj použije záložní písmo. Záložní písmo bude samozřejmě vypadat jinak.

  Záložní soubory MuseScore

  Záložní soubor MuseScore (*.mscz, nebo *.mscx,)

  Záložní soubory jsou vytvářeny automaticky a jsou ukládány v téže souborové složce jako váš normální soubor MuseScore. Záložní soubor přidává na začátek názvu souboru tečku (.) a čárku (,) na konec (má-li například váš normální soubor název "bez názvu.mscz", potom je záložní kopie pojmenována ".bez názvu.mscz,").

  Záložní kopie obsahuje předchozí uloženou verzi souboru MuseScore a může se stát důležitou v případě, že se vaše normální kopie poškodí, nebo se potřebujete podívat na o něco starší verzi vašeho notového zápisu.

  Pro otevření záložní souboru MuseScore je potřeba soubor přejmenovat odstraněním tečky a čárky. Protože je uložen v téže souborové složce jako váš normální soubor MuseScore, je rovněž potřeba dát mu jedinečný souborový název (můžete například změnit souborový název ".bez názvu.mscz," na "bez názvu-záloha1.mscz").

  Abyste záložní soubory MuseScore viděli, bude potřeba systémové nastavení změnit na "Ukázat skryté soubory". Podívejte se také na How to recover a backup copy of a score (MuseScore 2.x).
  Připomenutí uživatelům Windows: Po přejmenování takového záložního souboru byste souboru měli znovu nastavit vlastnost Skrytý.

  Tisk a čtení (pouze vyvedení)

  PDF (*.pdf)

  Portable Document Format (PDF) je ideální pro sdílení vašich not s ostatními, kteří je nepotřebují upravovat. Většina uživatelů počítačů již ve svém počítači má prohlížeč souborů PDF, takže nebudou k tomu, aby uviděli váš notový zápis, potřebovat instalovat nějaký další program navíc.

  PNG (*.png)

  Portable Network Graphics (PNG) je bitmapový obrázkový formát široce podporovaný programy běžícími ve Windows, Mac OS a Linuxu.

  Tento obrázkový formát je velmi oblíbený na internetových stránkách. MuseScore ukládá vícestránkové notové zápisy do souborů PNG pro každou stranu. MuseScore vytváří obrázky tak, jak by byly vidět jako výsledek tisku. Na kartě pro vyvedení pod ÚpravyNastavení... (Mac: MuseScoreNastavení...) můžete nastavit rozlišení a zda se má použít průhledné pozadí.
  Pokud chcete vytvořit obrázky, které ukazují jen část notového zápisu, s nebo bez prvků, které jsou vidět jen na obrazovce (například rámečky, neviditelné noty a obarvení not mimo tónový rozsah), použijte, prosím, funkci pro snímek obrazovky

  SVG (*.svg)

  Scalable Vector Graphics (SVG) dokáže otevřít většina prohlížečů internetových stránek (kromě prohlížeče Internet Explorer před verzí 9) a většina programu na práci s vektorovou grafikou. Většina programů pro práci s SVG však nepodporuje vložená písma, takže se kvůli správnému zobrazení těchto souborů musí nainstalovat odpovídající písma MuseScore.

  Poslech (pouze vyvedení)

  WAV audio (*.wav)

  WAV (Waveform Audio Format) je nekomprimovaný zvukový formát.

  Byl vyvinut firmami Microsoft a IBM, široce jej ale podporují programy pro Windows, Mac OS a Linux. Je to ideální formát pro tvorbu CD, protože během ukládání souboru není ztracena zvuková kvalita. Velké velikosti souborů však ztěžují sdílení pomocí elektronické pošty nebo přes internet.

  FLAC audio (*.flac)

  Free Lossless Audio Codec (FLAC) je komprimovaný zvukový formát.

  Soubory FLAC jsou oproti nestlačenému zvuku zhruba poloviční a mají stejně tak dobrou jakost. Windows a Mac OS pro FLAC vestavěnou podporu nemají, ale programy jako VLC media player umí soubory FLAC přehrát na jakémkoli operačním systému.

  Ogg Vorbis (*.ogg)

  Ogg Vorbis je zamýšlen jako patentově svobodná náhrada za oblíbený zvukový formát MP3.

  Tak jako soubory MP3, jsou soubory Ogg Vorbis poměrně malé (často desetina nestlačeného zvuku), ale nějaká zvuková kvalita je přece jen ztracena. Windows a Mac OS pro Ogg Vorbis vestavěnou podporu nemají, ale programy jako VLC media player a Firefox umí soubory Ogg Vorbis přehrát na jakémkoli operačním systému.

  MP3 (*.mp3)

  Soubory MP3 jsou poměrně malé (často desetina nestlačeného zvuku), ale nějaká zvuková kvalita je přece jen ztracena.

  Aby bylo možné vytvářet soubory MP3, je potřeba, aby byla nainstalována dodatečná knihovna, lame_enc.dll (Windows) nebo libmp3lame.dylib (Mac) a umístění knihovny bylo sděleno MuseScore. Dostanete ji na http://lame.buanzo.org/.

  Někteří uživatelé OS X se mohou setkat s tím, že MuseScore při nahrávání knihovny MP3 narazí na chybu. Potíž může spočívat v tom, že se jedná o knihovnu 32-bitovou. Sestavená 64-bitová verze, která pracuje s MuseScore je dostupná na http://www.thalictrum.com/en/products/lame.html (všimněte si, že soubor je, aby jej MuseScore rozpoznalo, potřeba přejmenovat na libmp3lame.dylib).

  Sdílení s dalšími hudebními programy

  MusicXML (*.xml)

  MusicXML je obecný standard pro vytahování not.

  Je podporován většinou z dnes dostupných notačních programů, jako jsou Sibelius, Finale a dalších více než 100. Je to doporučený formát pro výměnu notových zápisů mezi různými programy na sazbu not.

  Komprimovaný MusicXML (*.mxl)

  Komprimovaný MusicXML vytváří menší soubory než běžný formát MusicXML.

  Je to novější standard a není tolik rozšířen jako nekomprimovaná verze.

  MIDI (*.mid, *.midi, *.kar)

  Musical Instrument Digital Interface (MIDI) je formát široce podporovaný sekvencery a programy na sazbu not.

  Soubory MIDI byly nicméně v první řadě vyvinuty pro čtení a přehrávání not ne pro jejich sazbu, a proto neobsahují údaje o formátování, volbě posuvek pro výšku tónů, rozdělení hlasů, ozdobách, artikulacích, opakováních nebo předznamenáních. Když chcete soubory sdílet mezi různými notačními programy, použijte MusicXML. Pokud je vše, co vás zajímá, přehrávání, použijte MIDI.

  MuseData (*.md) (pouze zavedení)

  MuseData je formát vyvíjený Walterem B. Hewlettem od roku 1983 jako raný prostředek sdílení hudební notace mezi programy.

  Od té doby byl zastíněn formátem MusicXML, ale na internetu je stále ještě dostupných několik tisíc notových zápisů v tomto formátu.

  Capella (*.cap, *.capx) (pouze zavedení)

  Soubory CAP a CAPX jsou vytvářeny notačním programem "Capella".

  MuseScore zavádí verzi 2000 (3.0) nebo novější docela přesně (2.x nepracuje, a formát *.all z verze 1.x není podporován vůbec).

  Bagpipe Music Writer (*.bww) (pouze zavedení)

  Soubory BWW jsou vytvářeny specializovaným notačním programem "Bagpipe Music Writer".

  BB (*.mgu, *.sgu) (pouze zavedení)

  Soubory BB jsou vytvářeny programem pro aranžování hudby "Band-in-a-Box".

  MuseScore obsahuje pokusnou podporu pro zavedení BB.

  Overture (*.ove) (pouze zavedení)

  Soubory OVE vytváří notační program "Overture".

  Tento formát je oblíbený zejména v čínském prostředí (Čína, Hong Kong a Tchaiwan).

  MuseScore nyní obsahuje pokusnou podporu pro zavedení OVE.

  Guitar Pro (*.GTP, *.GP3, *.GP4, *.GP5, *.GPX) (pouze zavedení)

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.