Ukládání, vyvádění a tisk

Aktualizováno před před 5 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Ukládání, vyvádění a tisk.

  Ukládání a vyvádění bylo rozděleno do dvou nabídek: Uložit a Uložit jako (stejně tak Uložit kopii a Uložit výběr). Týká se to jak vlastního formátu MuseScore (.mscz a .mscx) tak i cizích formátů MusicXML, MIDI, různých obrázkových a zvukových formátů (Vyvést a Vyvést party). Příkaz Tisk notový zápis pošle přímo připojené tiskárně.

  Soubor

  V hlavní nabídce Soubor se nacházejí příkazy jako Uložit..., Uložit jako..., Uložit kopii..., Uložit výběr..., Uložit na internet..., Vyvést..., Vyvést party... a Tisk....

  Nabídka: Soubor

  Uložení

  Uložit..., Uložit jako..., Uložit kopii... a Uložit výběr... umožňují ukládání původních souborů MuseScore (.mscz a .mscx).

  • Uložit...: Uložit nynější notový zápis do souboru.
  • Uložit jako...: Uložit nynější notový zápis do nového souboru.
  • Uložit kopii...: Uložit nynější notový zápis do nového souboru, pokračovat však v upravování původního souboru.
  • Uložit výběr...: Uložit vybrané takty do nového souboru. Kvůli zajištění, že soubor předcházející verzi 2.1 je uložen správně, je potřeba, aby bylo taktové označení zobrazeno v prvním taktu vybraného úryvku, ledaže by bylo 4/4.
  • Uložit na internet...: Uložit nynější notový zápis do MuseScore.com (podívejte se na sdílení notových zápisů na internetu).

  Vyvedení

  Vyvést... a Vyvést party... umožňuje vytvoření souborů, jež nejsou v původním formátu MuseScore, např. PDF, MusicXML, MIDI, a různé obrázkové a zvukové formáty.

  V dialogu Vyvést můžete zvolit, do jakého formátu bude vyvedení provedeno:

  • Vyvést...: Vyvést nynější notový zápis do formátu podle vaší volby.
  • Vyvést party...: Vyvést nynější notový zápis a všechny svázané party do samostatných souborů ve formátu podle vaší volby.

  MuseScore si pamatuje, který formát jste naposledy zvolili a pro příště z něj dělá výchozí.
  Jsou známy potíže u operačních systémů Windows XP a Vista, kde, když volíte jiný formát než posledně, musíte příponu souborového názvu nastavit (zrušit nastavení) ručně.

  Poznámka: Nekomprimovaný formát MuseScore (MSCX) je dostupný jak v Uložit tak ve Vyvést.

  Tisk

  Tisk... umožňuje přímé vytištění souboru MuseScore z programu MuseScore na tiskárně. V závislosti na tiskárně máte různé volby, obecně však můžete stanovit rozsah stran (tisk všech stran nebo výběru, nynější strany nebo více stran), počet kopií a sestavení v řádném číselném a logickém sledu (kolaci).

  Pokud máte nainstalovánu tiskárnu PDF, můžete s její pomocí rovněž provést přímé vyvedení do PDF, i když zrovna toto se nedoporučuje.

  Aby to s pomocí Adobe PDF proběhlo dobře, ujistěte se, že jste ve vlastnostech tiskárny zrušil zaškrtnutí u volby spolehnout se jen na systémová písma, nepoužívat písma obsažená v dokumentu.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.