Zpět a znovu

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Zpět a znovu.

  MuseScore může vrátit zpět libovolný počet kroků a zase je provést znovu.

  Standardními klávesovými zkratkami jsou tyto:

  • Zpět Ctrl+Z (Mac: +Z)
  • Znovu Ctrl+Shift+Z nebo Ctrl+Y (Mac: +Shift+Z)

  Nebo použijte tlačítka v nástrojovém panelu:

  Undo/Redo buttons

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.