Základy

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Základy.

Předchozí kapitola Úvod vás provází instalací a procesem vytvoření nového notového zápisu. Kapitola Základy dává přehled o MuseScore a popisuje obecné postupy práce s notovým zápisem.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.