Ve znějící výšce

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Ve znějící výšce

Noty můžete zobrazit buď tak, jak byly napsány (pro transponující nástroje), nebo tak, jak znějí v koncertní (znějící) výšce. Toto ovlivňuje transponující nástroje, pro které je hudba napsána v odlišné tónině (předznamenání) a výšce tónu, než jak zní.

Pro zobrazení všech nástrojů ve znějící výšce:

  • Stiskněte tlačítko Ve znějící výšce, které je umístěno nahoře napravo oblasti nástrojového panelu.

Před tiskem notového zápisu nebo jeho vyvedením do PDF byste se měli ujistit, že tlačítko Ve znějící výšce je vypnuto a že jsou jednotlivé party správně transponovány.

Podívejte se také na

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.