Transpozice

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Transpozice.

  Transpozice posune vybrané tóny v notové osnově výše nebo níže. MuseScore podporuje několik druhů transpozice, včetně transponujících nástrojů.

  Dialog pro transpozici
  (Na podrobnosti se podívejte níže)

  Chromatická transpozice podle předznamenání

  Chromatická transpozice posune vybrané noty po půltónech nahoru nebo dolů. V hlavní nabídce vyberte NotyTransponovat..., a vyberte, do které nejbližší vyšší nebo nižší tóniny provést transpozici. Pokud není nic vybráno, transpozice se použije na celý notový zápis.

  Chromatická transpozice podle intervalu

  Chromatická transpozice posune vybrané noty po půltónech nahoru nebo dolů. V hlavní nabídce vyberte NotyTransponovat.... Tam zaškrtněte na Podle intervalu, z vyskakovací nabídky vyberte interval a zda se má transponovat nahoru nebo dolů. Pokud není nic vybráno, transpozice se použije na celý notový zápis.

  Výběr not také můžete transponovat pomocí kláves směrových šipek ( nebo ).

  Diatonická transpozice

  Diatonická transpozice (také známá jako stupnicová transpozice) noty v nynější stupnici posunuje nahoru nebo dolů podle předznamenání. Jednu notu můžete posunout jejím táhnutím myší nahoru nebo dolů. Můžete posunout výběr více not pomocí Ctrl + klepnutí a tažení.

  Klávesové zkratky pro transponování

  Ctrl+ (Mac: Cmd+): Transponovat výběr NAHORU o jednu oktávu.
  Ctrl+ (Mac: Cmd+): Transponovat výběr DOLŮ o jednu oktávu.

  Před verzí 2.1

  F2 (Mac: fn+F2): Transponovat notový zápis a předznamenání NAHORU o jeden půltón.
  Shift+F2 (Mac: Shift+fn+F2): Transponovat notový zápis a předznamenání DOLŮ o jeden půltón.

  Poznámka: Tyto zkratky byly zakázány kvůli střetům s klávesovými zkratkami, jak se to dělo v jiných souvislostech.

  Také můžete použít ÚpravyNastaveníKlávesové zkratky pro nastavení vhodné klávesové zkratky k otevření dialogového okna pro transponování nebo znovupovolit klávesové zkratky F2 (Mac: fn+F2) a Shift+F2 (Mac: Shift+fn+F2.

  Transponující nástroje

  Některé nástroje, jako je například B trubka nebo Es altový saxofon, jsou známy jako transponující nástroje. Tyto nástroje zní níže nebo výše, než jak jsou zapsány (než je zapisována jejich výška tónu). MuseScore má vestavěnou podporu pro transponující nástroje.

  Tlačítko pro koncertní ladění Ve znějící výšce a v hlavní nabídce NotyVe znějící výšce umožňují přepínání mezi znějící výškou vyjádřenou v notovém zápisu (koncertním laděním) a transponujícím notovým zápisem (transponováním výšek tónů). Zápis not ve znějící výšce pomáhá skladatelům a aranžérům, protože všechny nástroje zobrazuje ve stejném klíči, takže v notové osnově zobrazené noty odpovídají svému skutečnému zvuku. Když je zápis not ve znějící výšce vypnut, může se stát, že noty nástrojů některých notových osnov neukazují skutečný zvuk nástrojů, výšky tónů, v níž znějí. Hráč nástroje ovšem z takového zápisu nástroje může ihned hrát. Pokud máte během vkládání not zapnuto Ve znějící výšce, nezapomeňte to před tiskem jednotlivých hlasů opět vypnout.

  Změna transpozice notové osnovy

  Transpozice pro transponující nástroje jsou v MuseScore již přednastaveny. Pokud je však potřeba ojedinělý nástroj nebo transpozice, která v MuseScore není dostupná, můžete se pustit i do ruční úpravy tohoto nastavení. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo v notové osnově nástroje a vyberte Vlastnosti notové osnovy.... Při dolním konci okna s vlastnostmi notové osnovy můžete vybrat interval, o který se provede posun, všechny posuny oktáv a směr. Zda je interval nahoru (zvuk zní výše, než jak je zapsán) nebo dolů (zvuk zní níže, než jak je zapsán):

  Také můžete použít tlačítko Změnit nástroj… v okně s vlastnostmi osnovy pro automatické změnění transpozice na tu, kterou má jiný běžný nástroj.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.