How to transpose

  1. Use the shortcut Ctrl+A (Mac: +A) to select the complete score.
  2. NotesTranspose... (MuseScore 1x and 2.x) or ToolsTranspose... (MuseScore 3.x)
  3. Choose to 'Transpose By Key' or 'Transpose By Interval'.
  4. OK.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.