Volty

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Volty.

  Závorky Volta nebo závorky pro první a druhé zakončení se používají pro označení různých zakončení opakování.

  Ukázka prvního a druhého zakončení

  Pro přidání volty do notového zápisu

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte takt nebo rozsah taktů a dvakrát klepněte na ikonu pro voltu v paletě s linkami.
  • Táhněte a upusťte voltu z palety s linkami, potom podle potřeby upravte délku (viz níže).

  Pro změnu počtu taktů pokrytých voltou

  1. Dvakrát na voltu klepněte pro vstup do režimu úprav. Koncový úchop je vybrán automaticky.
  2. Stiskněte Shift+ pro posunutí koncového úchopu o jeden takt dopředu. Stiskněte Shift+ pro posunutí úchopu o jeden takt dozadu. Zopakujte, kolikrát potřebujete.

  Poznámka: Jen příkazy Shift změní začáteční a koncový bod přehrávání volty. Na udělání jemných úprav viditelného začátečního a koncového bodu můžete použít jiné příkazy klávesových šipek, nebo úchopy táhněte myší. tyto však nezmění vlastnosti přehrávání.

  Když vyberete začáteční nebo koncový úchop, objeví se čárkovaná čára, která jej spojuje s kotvicím bodem na notové osnově. Tato kotva ukazuje polohu začátečního nebo koncového bodu přehrávání volty.

  Druhé zakončení volty v režimu úprav

  Text

  Můžete změnit text a mnohé další vlastnosti závorky volty pomocí dialogu Vlastnosti linky. Klepněte na závorku volty pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti linky.... Obrázek níže ukazuje text volty jako 1.-5.

  Dialog s vlastnostmi linky

  Ukázka prvního až pátého zakončení následovaného šestým zakončením

  Také na voltu můžete klepnout pravým tlačítkem myši a vyvolat dialog Vlastnosti volty. Zde můžete změnit jak zobrazený text volty (tentýž jako v dialogu Vlastnosti linky, který byl popsán výše) tak seznam opakování. Pokud chcete, aby byla jedna volta přehrávána pouze při určitých opakováních a jiná volta zase při jiných opakováních, zadejte požadovaná opakování do seznamu odděleného čárkou. V příkladu níže bude tato volta přehrávána během opakování 1, 2, 4, 5 a 7. Další volta pak bude mít jiná zakončení jako 3, 6, a možná jiná vyšší čísla jako 8, 9 atd.

  Dialog s vlastnostmi linky

  Přehrávání

  Někdy se opakování přehrává více než dvakrát. V obrázku výše ukazuje text volty, že se má přehrát pětkrát, než se bude pokračovat. Pokud chcete změnit počet opakování, která MuseScore přehraje, jděte na takt, který obsahuje konec opakování a změňte jeho počet přehrání (počet opakování ve verzích předcházejících verzi 2.1). Na podrobnosti se podívejte v kapitole popisující operace s takty: jiné vlastnosti).

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.