Opakování a skoky

Aktualizováno před před 5 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Opakování a skoky.

  Začátek a konec jednoduchých opakování lze určit nastavením příslušných taktových čar. Když má být opakování napodruhé zahráno o něco jinak, je možné varianty označit voltou.

  Přehrávání

  Abyste během přehrávání opakování uslyšeli, ujistěte se, že je v nástrojovém panelu vybráno tlačítko pro přehrávání opakování. Play Repeats icon
  Zrušením jeho výběru se při přehrávání opakování vypne.

  V posledním taktu opakování můžete ve vlastnostech taktu nastavit počet opakování, který určí počet přehraných opakování. Označte taktovou čáru opakování, klepněte na prázdné místo v taktu a po klepnutí pravým tlačítkem myši otevřete nabídku Vlastnosti taktu. Vpravo dole se nachází Počet opakování.

  Symboly opakování a text

  Texty a symboly vztahující se k opakování se nacházejí v paletě s opakováními.
  Tato paleta obsahuje značky pro opakování taktu, Segno a Coda. Také obsahuje texty pro D.S., D.C., a Fine:

  Repeats palette

  • Táhněte značku pro opakování z palety na (ne nad) požadovaný takt (takt změní barvu), potom ji upusťte
  • Vyberte takt, potom dvakrát klepněte na požadovanou značku pro opakování v paletě.

  Předmět se v notovém zápisu objeví nad tím taktem.

  Skoky obecně sestávají ze tří kroků:

  • Skočit na značku
  • Přehrát po značku
  • Pokračovat od značky

  Značky jsou názvy, které dáváte určitým polohám v taktu. Dvě značky (pro začátek a pro konec) označují začátek a konec notového zápisu a není je třeba přidávat zvlášť. Značky, jež přidáte přímo, se říká stejně - značky. Skoky přehrávání přenesou na značky.

  Značky

  Značky jsou místa odkazovaná pomocí skoků, kromě vlastních, již obsažených značek pro začátek a pro konec, jsou tu:

  • Segno (značka: segno)
  • Segno Variation (značka: varsegno)
  • Coda (značka: codab)
  • Coda Variation (značka: varcoda)
  • Fine (značka: fine)
  • To Coda (značka: coda)

  Příklady

  Při příkazu pro skok Da Capo přehrávání skočí na začátek (na vnitřně obsaženou značku pro začátek), a přehrává celý notový zápis znovu (až po vnitřně obsaženou značku pro konec).

  Při příkazu pro skok Da Capo al Fine přehrávání skočí na začátek (na vnitřně obsaženou značku pro začátek), a přehrává notový zápis až po značku Fine (po značku fine).

  Dal Segno al Fine (nebo D.S. al Fine) skočí na značku Segno (na značku segno), a pak přehrává až po značku Fine (po značku fine).

  Dal Segno al Coda skočí na značku Segno (na značku segno), a přehrává pak notový zápis po (první) značku To Coda (po značku coda). Přehrávání potom pokračuje na (druhé) značce Coda (the codab).

  Vlastnosti skoků (to znamená názvy značek) se nastavují klepnutím pravým tlačítkem myši na prvek nebo přes správce. Značky značek lze změnit jen pomocí správce. Musíte je upravit, pokud použijete více skoků a značek.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.