Zachytávání obrázků

Aktualizováno před před 6 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Zachycení obrázku

Zachytávání obrázků umožňuje vytvořit výstřižky obrázků notových zápisů. Lze je zapnout/vypnout tlačítkem pro zachytávání obrázků.

Tlačítko pro zachytávání obrázků

V režimu zachytávání obrázků se obdélník s výběrem udělá pomocí klávesy Shift + tažení myší.

Výber chycením do lasa

Výběrový obdélník lze přesouvat myší, nebo se dá jeho velikost změnit posunutím některého z osmi úchopů.

Jakmile stanovíte ohraničující okénko obrázkového výstřižku, jejž hodláte vytvořit, klepněte pravým tlačítkem myši do obdélníku pro vyvolání související nabídky:

Nabídka související se zachytáváním obrázků

Výsledkem uložení obrázku ve formátu PNG je tento soubor:

Výstřižek notového zápisu

Pokud svůj výstřižek uložíte v režimu tisku, objeví se jako výřez notového zápisu v podobě, v jaké by byl vytištěn. V režimu zachytávání obrázků bude obrázek vypadat jako notový zápis na vaší obrazovce (včetně značek pro zalomení řádků atd., které nejsou tištěny; příklad 100 DPI):

Výstřižek vzniklý při zachycení obrázku

Podívejte se také na

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.