Zarovnání prvků

Aktualizováno před před 6 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Zarovnání prvků

Při tažení prvku:

  • Stiskněte Ctrl pro omezení pohybu na jenom vodorovný.
  • Stiskněte Shift pro omezení pohybu na jenom svislý.

Zapadnutí do mřížky

Zapadnutí do mřížky je vlastnost, která umožňuje tažení prvku v přesných krocích — užitečné pro přesné umístění.

Tlačítka pro zapadnutí do mřížky

Pro povolení zapadnutí do mřížky vyberte prvek a klepněte na jedno nebo na obě tlačítka pro zapadnutí do mřížky, která jsou umístěna napravo od vodorovného nebo svislého pole pro posun ve správci. Potom můžete prvek táhnout v krocích stejných, jako jsou odstupy v mřížce. Výchozí hodnota je 0,5 jednotky mezery (sp).

Pro změnu odstupů v mřížce:

  1. Klepněte ve správci pravým tlačítkem myši na kterékoli z tlačítek pro zapadnutí do mřížky a vyberte Nastavit mřížku.
  2. Podle potřeby nastavte hodnoty pro vodorovné a svislé vzdálenosti v mřížce. Všimněte si, že toto je nastavení vyjádřené zlomkem. Výsledkem bude pohyb prováděný v krocích zlomku určitého místa (stejné kroky jako při používání kolečka myši ve správci).

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.