Režim přehrávání

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Režim přehrávání

  MuseScore má v sobě sekvencer a syntetizátor pro přehrání vašeho notového zápisu.

  Základní přehrávací funkce jsou přístupné v nástrojovém pruhu pro ovládání přehrávání (podívejte se na obrázek níže) umístěném nad oknem s dokumentem:

  Nástrojový pruh pro ovládání přehrávání

  Stisknutím tlačítka Přehrát Přehrát (nebo mezerník), vstoupíte do režimu přehrávání. V režimu přehrávání jsou dostupné následující příkazy:

  • Jít zpět na předchozí akord
  • Postoupit k dalšímu akordu
  • Jít na začátek předchozího taktu Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  • Postoupit na začátek dalšího taktu Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  • Přetočit zpět na začátek Home (Mac: +Home)
  • Ukázat/Skrýt přehrávací panel F11 (Mac: Fn+F11)

  Stiskněte tlačítko pro přehrávání znovu (nebo mezerník nebo Esc ) pro zastavení a ukončení režimu přehrávání.

  MuseScore začne přehrávání od místa, kde naposledy skončilo. Pro započetí přehrávání od určité noty (nebo taktu), na tuto notu (nebo takt) před vstoupením do režimu prehrávání klepněte. Nebo pokud se již notový zápis přehrává, můžete na určitou notu skočit klepnutím na ni. Nástrojový panel má i tlačítko pro přetočení, které je určeno pro rychlý návrat na začátek notového zápisu, odkud se zase začne přehrávání.

  Pro zahrnutí přehrávání repetic zapněte tlačítko Přehrávat repetice
  pro povolení/zakázání repetic.

  Přehrávací panel

  Pro otevření přehrávacího panelu z hlavní nabídky vyberte PohledPřehrávací panel, nebo stiskněte F11 (Mac: Fn+F11).

  Přehrávací panel nabízí dočasnou kontrolu nad přehráváním počítaje v to rychlost přehrávání (tempo), přehrávání ve smyčce (se stanovenou začáteční a koncovou polohou), a celkovou hlasitostí pro nynější sezení.

  Všimněte si, prosím: Změny v parametrech v přehrávacím panelu nejsou uloženy do souboru s daným notovým zápisem, dokonce i když je klepnuto na Uložit. Ovlivní jen chování přehrávání v nynějším sezení. Pokud si přejete změnit skutečné tempo díla, musíte to udělat pomocí nastavení textu tempa ve správci (F8) nebo přes text tempa). Pokud chcete přenastavit výchozí hlasitost přehrávání, můžete tak udělat v dialogu pro syntetizátor. SyntetizátorPohledSyntetizátor.

  Přehrávací panel

  Počítání

  Můžete zapnout a vypnout počítání, aby se přehrávalo pokaždé, když přehrávání začne. Počítání přehrává doby pro celý takt (podle jmenovitého taktového označení v počátečním bodě přehrávání); pokud je počáteční bod uprostřed taktu nebo v předtaktí, přehrává se také dost dob pro vyplnění toho taktu. Ikona sbormistrovy ruky v přehrávacím panelu povolí nebo zakáže počítání.

  Přehrávání metronomu

  Také můžete, když je notový zápis přehráván, zapnout a vypnout doprovázející metronom (podívejte se na ikonu metronomu v přehrávacím panelu).

  Smyčka

  Můžete opakovat přehrávání vybraného úryvku buď pomocí nástrojového pruhu pro ovládání přehrávání (podívejte se na obrázek výše) nebo přehrávacího panelu.

  Pro smyčkování z nástrojového pruhu pro ovládání přehrávání:

  • Přehrávání má být vypnuto, a tlačítko pro přehrávání ve smyčce zapnuto.
  • Vyberte požadovanou oblast notového zápisu pro přehrávání ve smyčce.
  • Stiskněte tlačítko pro přehrávání.

  Přehrávání nyní poběží v oblasti vyznačené modrými praporky.

  • Použijte tlačítko pro přehrávání ve smyčce pro zapnutí nebo vypnutí smyčkování.

  Pro smyčkování z přehrávacího panelu:

  • Vyberte notu, od níž má podle vás přehrávání začít a klepněte na tlačítko Určit začátek smyčky. Tlačítko pro přehrávání ve smyčce je tím uvedeno v činnost.
  • Vyberte poslední notu požadované oblasti k přehrávání a klepněte na tlačítko Určit konec smyčky.
  • Stiskněte tlačítko pro přehrávání.

  Přehrávání nyní poběží v oblasti vyznačené modrými praporky.

  • Můžete použít tlačítko pro přehrávání ve smyčce pro zapnutí nebo vypnutí smyčkování.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.