Ozdobné noty

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Ozdobné noty.

  Ozdobná nota je druh hudební ozdoby obvykle zobrazované (tištěné) menší, než jsou běžné noty. Umístěna je před hlavní notou, která má obvyklou velikost. Krátká ozdobná nota (acciaccatura) se zapisuje jako malá nota s přeškrtnutou nožičkou (tah přes nožičku). Dlouhá ozdobná nota (appoggiatura) není přeškrtnuta.

  Paleta s ozdobnými notami

  Vytvoření ozdobných not

  Ozdobné noty lze najít v paletě Ozdobné noty v základní nebo rozšířené pracovní ploše.

  Přidání ozdobné noty

  • Vyberte běžnou notu a dvakrát klepněte na ozdobnou notu v paletě, NEBO
  • Táhněte značku pro ozdobnou notu z palety na běžnou notu, NEBO
  • Vyberte notu a stiskněte /, abyste vytvořil jen acciaccaturu.

  Tímto se přidá ozdobná nota téže výšky tónu, jakou má běžná nota. Pro přidání sledu ozdobných not k běžné notě jednoduše opakujte kroky popsané výše tolikrát, kolikrát je to potřeba. Také se podívejte na změnu výšky tónu (níže).

  Přidání akordu z ozdobných not

  Akordy z ozdobných jsou vystavěny právě tak jako z běžných not:

  1. Zadejte první notu akordu, jak je to ukázáno výše
  2. Vyberte tuto první ozdobnou notu a zadejte následující noty, jak byste to udělal při tvoření jakéhokoli jiného běžného akordu (to znamená stiskněte klávesu Shift+ názvy not (C, D, E atd...)).

  Akord z ozdobných not můžete vytvořit i pomocí klávesové zkratky pro přidání intervalu v kroku 2: Alt+1-9 pro intervaly od primy po nonu výše.

  Změna výšky tónu

  Výšku tónu ozdobné noty lze upravit stejně, jako se to dělá u běžné noty:

  1. Vyberte jednu nebo více ozdobných not
  2. Upravte výšku tónu pomocí směrových kláves na klávesnici, totiž:
   • nebo pro zvýšení nebo snížení výšky tónu po půltónu;
   • Alt+Shift+ nebo Alt+Shift+ pro zvýšení nebo snížení výšky tónu po krocích, podle předznamenání.

  Změna doby trvání

  Pokud chcete změnit dobu trvání předtím vytvořené ozdobné noty, označte ji klepnutím na ni, a vyberte dobu trvání v nástrojovém panelu nebo zadejte jednu z kláves 1 ... 9 (viz vkládání not).

  Ruční úpravy

  Poloha ozdobné noty po notě (např. ukončení trylku) může být upravena vybráním noty, přechodem do režimu úprav a pomocí směrových kláves na klávesnici vlevo/vpravo; nebo změnou hodnot pro posun akordu ve správci.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.