Arpeggia a glissanda

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Arpeggia a glissanda

  Značky pro arpeggio (akord hraný rozloženě) a glissando (tóny zahrané vázaně) lze najít v paletě Arpeggia a glissanda v rozšířené pracovní ploše. Výchozí značky zahrnují i šipky ukazující směr vybrnkávání akordu a sklouznutí (smyk) pro smyčcové nástroje a žesťové nástroje atd.

  Paleta s arpeggii + glissandy

  Potřebujete-li, můžete upravit stávající značky na straně s notovým zápisem a uložit je do palety ve vlastní pracovní ploše.

  Pro přidání značky do notového zápisu použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte jednu nebo více not, pak dvakrát klepněte na značku v paletě s arpeggii a glissandy.
  • Táhněte značku z palety s arpeggii a glissandy na notu.

  Správce umožňuje udělání různých úprav vzhledu a vlastností při přehrávání značky.

  Arpeggia

  Když je do notového zápisu přidáno arpeggio nebo šipka ukazující směr vybrnkávání akordu, zpočátku překlene pouze jeden hlas. Jeho výšku ale můžete lehce upravit tím, že na značku dvakrát klepnete a úchopy táhněte nahoru nebo dolů (pro jemnější upravení použijte šipky na klávesnici). Přehrávání je možné zapnout nebo vypnout ve správci.

  Arpeggio mající rozsah dvou notových osnov

  Glissanda (sklouznutí)

  Glissando nebo nenuceněji řečeno sklouznutí zahrnuje dvě po sobě jdoucí noty, obyčejně jsoucí v tom samém hlase.

  Glissanda s rovnými nebo klikatícími se linkami

  Úprava nebo smazání textu glissanda se dělá klepnutím na ně a provedením změn ve správci. Pokud není mezi dvěma notami dostatek místa, text se nebude zobrazovat. Správce také umožňuje zvolit rovnou a zvlněnou linkou a upravit vlastnost přehrávání značky nebo její úplné vypnutí.

  Pro upravení začátečního a koncového bodu glissanda:

  1. Dvakrát na značku klepněte pro vstoupení do režimu úprav.
  2. Klepněte na začáteční nebo koncový úchop a použijte Shift + ↑ ↓ pro posunutí úchopu nahoru nebo dolů, od noty k notě. Shift + ← → úchop posunuje vodorovně, notu za notou.

  Tento způsob také umožňuje posunování koncových úchopů mezi notami v různých hlasech nebo dokonce z jedné notové osnovy do druhé — například pro glissanda jdoucí přes osnovy. Také můžete použít tlačítek pro klávesové šipky nebo Ctrl + šipka pro provedení konečných úprav v polohách úchopů.

  Sklouznutí pro strunné nástroje, jako je kytara, lze vytvořit upravením výchozí linky glissanda. Sklouznutí můžete vytvořit mezi jednotlivými notami nebo mezi akordy: umístění konce sklouznutí je možné snadno opravit pomocí postupu popsaného výše.

  Sklouznutí akordu

  Jiná sklouznutí

  Krátká sklouznutí nahoru/dolů lze vytvořit upravením stávajících linek pro sklouznutí dovnitř/sklouznutí ven. Tyto mají úchopy umožňující nastavení délky a úhlu sklouznutí.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.