Svorky

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Svorky.

MuseScore poskytuje běžné svorky a složené závorky v paletě Svorky v rozšířené pracovní ploše.

Paleta se svorkami

Přidání

Pro přidání svorky do notové osnovy použijte jeden ze dvou způsobů:

  • Přetáhněte značku pro svorku z palety se svorkami na prázdné místo v prvním taktu notové osnovy, kde chcete, aby svorka začínala.
  • Vyberte první takt notové osnovy, kde chcete, aby svorka začínala, a dvakrát klepněte na značku pro svorku v paletě.

Smazání

  • Vyberte svorku a stiskněte Del.

Změnění

Přetáhněte značku pro svorku z palety se svorkami na stávající svorku v notovém zápisu.

Upravení

Když svorku použijete poprvé, roztáhne se jen přes jednu notovou osnovu. Pro prodloužení svorky do dalších osnov, na ni dvakrát klepněte (nebo na ni klepněte a stiskněte Ctrl + E) pro vstoupení do režimu úprav, potom úchop táhněte dolů pro zahrnutí požadovaných notových osnov. Úchop zapadne ve své poloze, takže přesné umístění není požadováno.

Styl

Výchozí tloušťku a vzdálenost svorky a klavírní svorky od notového systému lze upravit v Styl → Obecné... → Notový systém.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.