Předznamenání

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Předznamenání.

  Běžná předznamenání jsou dostupná v paletě s předznamenáními v základní nebo rozšířené pracovní ploše. Vlastní předznamenání můžete vytvořit i pomocí části pro předznamenání v hlavní palětě (pro její zobrazení stiskněte Shift+K, která vám umožní i užití široké řady nestandardních symbolů.

  Paleta s předznamenáními

  Přidání nového předznamenání

  Přidání nového předznamenání do všech notových osnov

  • Přetáhněte předznamenání z palety na prázdné místo taktu, NEBO
  • Vyberte takt a dvakrát klepněte na předznamenání v paletě, NEBO
  • Vyberte notu a dvakrát klepněte na předznamenání v paletě.

  Přidání nového předznamenání jen do jedné notové osnovy

  Pokud chcete předznamenání změnit jen v jedné notové osnově, ponechaje ostatní nezměněny:

  • Stiskněte Ctrl (Mac: ) a držte, zatímco táhnete předznamenání z palety na takt.

  Nahrazení stávajícího předznamenání

  Nahrazení předznamenání pro všechny notové osnovy

  • Přetáhněte předznamenání z palety na předznamenání, které se má nahradit (nebo na takt obsahující předznamenání), NEBO
  • Vyberte předznamenání, které se má nahradit, a dvakrát klepněte na nové předznamenání v paletě.

  Nahrazení předznamenání jen pro jednu notovou osnovu

  Pokud chcete předznamenání nahradit jen v jedné notové osnově, ponechaje ostatní nezměněny:

  • Stiskněte Ctrl (Mac: ) a držte, zatímco táhnete předznamenání z palety na předznamenání, které se má nahradit (nebo na takt obsahující předznamenání).

  Odstranění předznamenání

  • Klepněte na stávající předznamenání a stiskněte Del, NEBO
  • Ppřetáhněte prázdné předznamenání z palety (v pokročilé pracovní ploše) na takt.

  Upozornění na změnu předznamenání

  Ve správci je pro vybrané předznamenání volba Ukázat upozornění na změnu. Dotatečně se v nabídce StylObecné...Strana nachází volba Vytvořit upozornění na změnu předznamenání. Správce ovlivní jen vybraný prvek; nastavení stylu účinkuje na celý notový zápis.

  Odrážky při změně předznamenání

  Ve výchozím nastavení MuseScore ukazuje odrážky, jen když provede změnu na žádné předznamenání (C dur/a moll). Ve všech ostatních případech jednoduše ukazuje nové předznamenání:
  Změny výchozího předznamenání

  Můžete vybrat, zda se mají odrážky ukazovat za určitých okolností, když se mění předznamenání. Pod StylObecné...Posuvky uvidíte volby:

  Dialog: Styl/Obecné.../Posuvky

  Můžete Použít změny, nebo klepnout na OK. Pokud jste v zrcadleném partu, a ne v hlavním notovém zápisu, můžete použít tlačítko Použít na všechny party.

  Volba Před předznamenáním při změně na méně křížků nebo bé vede k těmto výsledkům:
  Odrážky před předznamenáním

  Třetí volba Po předznamenání při změně na méně křížků nebo bé, před předznamenáním při změně z křížků na bé nebo naopak dělá následující výstup:
  Odrážky před a po předznamenání

  Předznamenání a vícetaktová pomlka

  Vícetaktové pomlky jsou přerušeny, pokud dojde ke změně předznamenání.

  Example with multimeasure rests

  Podívejte se na vícetaktovou pomlku

  Upozornění na změnu předznamenání a zalomení hudebního oddílu

  Upozornění na změnu předznamenání se nebude ukazovat před zalomením hudebního oddílu.
  Podívejte se na zalomení nebo vymezovač: zalomení hudebního oddílu

  Vlastní předznamenání

  Stiskněte Shift+K pro vyvolání části Předznamenání v hlavní paletě.

  Hlavní paleta: Předznamenání

  Levý panel obsahuje knihovnu předznamenání. Napravo je panel Vytvořit předznamenání, kde můžete předznamenání přizpůsobit tažením posuvek z palety na vhodné místo v notové osnově výše. Když je hotovo, stiskněte Přidat pro přesunutí nového předznamenání do knihovny. Vymazat zruší vlastní předznamenání a umožní začít stavět znovu od začátku.

  Je dostupná úplná řada značek posuvek — obecně užívaných i neobvyklých (jako jsou polo-bé, polo-křížky atd.).

  Poznámka: Přehrávání vlastních předznamenání není v současnosti podporováno.

  Předznamenání v hlavní paletě lze přesunout do vlastní palety v uživatelské pracovní ploše tažením a upuštěním. Také je možné předznamenání použít na notový zápis přímo z hlavní palety buď vybráním taktu a dvojitým klepnutím na předznamenání nebo tažením předznamenání na takt.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.