Klíče

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Klíče.

  Běžně používané klíče (houslový, basový, altový, tenorový) lze najít v paletě s klíči v základní pracovní ploše. Na jejich úplnější řadu se podívejte v paletě Klíče v rozšířené pracovní ploše (viz obrázek níže).

  Paleta s klíči (rozšířená)

  Poznámka: Zobrazení klíčů můžete přizpůsobit svým zvláštním požadavkům pomocí vlastní palety.

  Přidání klíče

  Přidání klíče na začátek taktu

  Postup 1 — přidání klíče na začátek taktu, ať už to je nebo není první takt v systému

  • Vyberte takt a dvakrát klepněte na značku pro klíč v paletě, NEBO
  • Přetáhněte klíč z palety na takt.

  Postup 2 — jen pro změnu klíče na začátku systému

  • Vyberte stávající klíč na začátku systému a dvakrát klepněte na nový klíč v paletě, NEBO
  • Přetáhněte nový klíč z palety přímo na stávající klíč.

  Přidání klíče uvnitř taktu

  Pro vytvoření klíče uvnitř taktu:

  • Klepněte na notu, a potom dvakrát klepněte na klíč v paletě.

  Poznámka: Pokud klíč nestojí v prvním taktu na začátku osnovy, kreslí se menší.

  Příkladem je tento obrázek s notovým zápisem klavíru, v němž horní osnova začíná houslovým klíčem, ale tento se pak hned mění na basový klíč, a pak se po jedné notě a jedné pomlce vrací opět zpět na houslový klíč.

  Změny klíče

  Poznámka: Změna klíče nevede ke změně výšky tónu not. Namísto toho se noty posunou tak, aby zachovaly výšku tónu. Chcete-li, můžete použít transpozici ve spojení se změnou klíče.

  Upozornění na změnu klíče

  Když ke změně klíče dojde na začátku systému, bude na konci předchozího systému vytvořeno upozornění na změnu klíče. Pro ukázání nebo skrytí upozornění na změny klíče jděte do nabídky StylObecné...Strana a zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí u volby Ukazovat upozornění na změnu klíče.

  Odstranění klíče

  Vyberte klíč a stiskněte Del.

  Skrytí klíčů

  Zobrazit klíč pouze v prvním taktu (pro všechny notové osnovy)

  • Jděte do StylObecné... Strana a zrušte zaškrtnutí u Ukazovat klíč ve všech notových systémech.

  Zobrazit klíč pouze v prvním taktu (pro určitou notovou osnovu)

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši, vyberte Vlastnosti osnovy... a zrušte zaškrtnutí u Ukázat klíč.
  2. Otevřete hlavní paletu a vyberte část Symboly.
  3. Táhněte a upusťte klíč z hlavní palety na první takt notové osnovy, NEBO vyberte první notu a dvakrát klepněte na klíč v hlavní paletě

  Poznámka: Tato volba může být užitečná pro uživatele tabulatur (TAB), kteří nechtějí, aby se klíč opakoval na každém následujícím řádku.

  Skrytí všech klíčů v určité notové osnově

  • Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši, vyberte Vlastnosti osnovy... a zrušte zaškrtnutí u Ukázat klíč.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.