Funkce pro starou hudbu

Aktualizováno před před 5 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Funkce pro starou hudbu.

MuseScore 2.0 nabízí několik nových funkcí na tvoření grafických listů staré hudby (obzvláště pro středověkou a renesanční) podobných komerčním vydáním z 20. století a dále.

Notový zápis bez barré

Protože většina renesanční hudby byla psána bez taktů (to jest nerozdělená do taktů), dlouhé noty rozdělené a vázané nad taktovými čarami podstatně mění vzhled notového zápisu. Rozpoznávání rozsáhlých melodických linek a opakovaných motivů se může stát obtížnějším. Z toho důvodu MuseScore poskytuje pokusnou zobrazovací metodu, při níž zůstávají hodnoty not nedotčeny. Tento způsob lze zapnout zaškrtnutím okénka v části Noty dialogu pro styl, který se nachází v StylObecné...

Dialog: Styl / Obecné.. / Early Music

Použijte a zobrazení je okamžitě přizpůsobeno.

Early musig - original
Původní notace (De Profundis Clamavi pro 4 hlasy od Nicolase Championa)

Stará hudba - s takty
Před změnou stylu

Stará hudba - bez taktů
Po změně stylu

Uvědomte si, že se tato funkce stále zkouší a může obsahovat chyby. Nejdelší podporovanou notovou hodnotou je longa (tečkovaná longa is still broken up and tied over).
Abyste se zbavili taktových čar, prostě zrušte zaškrtnutí u okénka “Ukázat taktové čáry” v dialogu s vlastnostmi notové osnovy. Nicméně je tu ještě jiná možnost.

Mensurstrich

Since a complete lack of barlines could make performing the music more difficult for current musicians, many modern engravers settled on a compromise called Mensurstrich, where barlines are drawn between, but not across, staves. This is also possible now: double click a barline, drag the lower end to the top of the staff below it, and drag the upper end to the bottom of the current staff. Do this in precision mode (hold down Shift). Then deselect the barline and the changes should be applied to the entire staff.

Mensurstrich

It may be easier to use the Inspector to change the numbers manually. To open the Inspector, press F8 and select a barline. The correct values are:

  Default Mensurstrich
Spanned staves 1 2
Span from 0 8
Span to 8 0

You may want to set the barlines back to the default values at the end of the score or a section, but remember to hold down Ctrl, or else the entire staff will be reset.

Ambitus

Before there was the concept of an absolute pitch, performers were required to transpose vocal music to a singable range for their ensemble on the fly. To aid them, an ambitus was sometimes included, marking the entire range of a voice at the beginning of the piece. The ambitus is located in the palette at the bottom of the Lines section, from there drag it onto a clef. It will automatically detect the range.

Ambitus

The ambitus will consider all measures of music up until the next section break, beyond which a new ambitus may be applied. It can be adjusted manually or automatically in the Inspector. First select the ambitus to adjust. For manual adjustments edit the top and bottom note values. For automatic adjustment click the Update Range button in the inspector.

Mensural time signatures

In the mensural notation system, time signatures did not define the length of a measure, but the length of breves and semibreves. MuseScore supports mensural time symbols as a display method in the Time signature properties dialog rather than as symbols, but they are just for show, as the proportion of e.g. half notes per whole notes cannot be modified.
One way to make use of these symbols is to replicate when composers of the renaissance had multiple voices in different time signatures simultaneously without using tuplets. Edit the time signature on a per-staff basis, as long as the beginning and end of a measure in all staves match up. If they do not, then consider increasing the size of the measures to the lowest common denominator.

Prolation
De Profundis Clamavi for 5 voices by Josquin Des Prez

See also

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.