Album

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Alba

Správce alba umožňuje připravit seznam notových zápisů. Tento seznam je potom možné uložit jako soubor s albem ("*.album").

Správce alba

Tisk alba

Notové zápisy jsou vytištěny ve zvoleném pořadí se správnými čísly stran. Hodnoty posunu v čísle strany jsou potlačeny v RozvrženíNastavení strany.... Album je tištěno v jedné tiskové úloze, takže i dvoustranný tisk (duplexní tisknutí) pracuje dle očekávání.

Spojení notových zápisů

Notové zápisy jsou ve vybraném pořadí spojeny do jediného notového zápisu.
Pokud již nejsou přítomna, jsou do posledního taktu nebo rámečku každého notového zápisu přidána zalomení notových systémů a zalomení hudebních oddílů.

Požaduje se, aby měly všechny notové zápisy stejný nebo menší počet partů a notových osnov, než má první notový zápis. Každý part nebo notová osnova, jež nejsou v prvním notovém zápisu, budou ve spojeném notovém zápisu ztraceny.

Tyto mají představovat týž nástroj v tomtéž pořadí, v opačném případě přepíší nástroje v prvním notovém zápisu nástroje v následujících notových zápisech.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.