Svorky

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Svorky.

  MuseScore poskytuje svorky a složenou závorku v paletě Svorky (rozšířená pracovní plocha).

  Paleta se svorkami

  MuseScore správné svorky nastaví automaticky při vytvoření nového notového zápisu pomocí předlohy.

  Přidání

  Pro přidání svorky nebo složené závorky do notových systémů použijte jeden ze dvou způsobů:

  • Vyberte v notové osnově takt, kde chcete, aby svorka/složená závorka začínala, a klepněte na požadovanou značku v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Přetáhněte značku pro svorku/složenou závorku z palety na notovou osnovu, kde chcete, aby svorka/složená závorka začínala.

  Smazání

  • Vyberte svorku a stiskněte Del.

  Změnění

  • Přetáhněte požadovanou značku z palety na stávající svorku/složenou závorku v notovém zápisu.

  Upravení

  Když svorku použijete poprvé, roztáhne se jen přes jednu notovou osnovu. Pro její zvětšení do dalších osnov:

  1. Vstupte do režimu úprav.
  2. Táhněte úchop dolů pro obsáhnutí požadovaných notových osnov. Úchop zapadne ve své poloze, takže přesné umístění není požadováno.

  Styl

  Výchozí tloušťku a vzdálenost svorek a složených závorek od notového systému lze upravit v Formát→ Styl... → Notový systém.

  Vlastnosti svorek

  V části Svorky notových systémů můžete nastavit vlastnosti pro svorky ve dvou polích nalevo a vlastnosti pro složené závorky ve dvou polích napravo.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.