Přehrávání s kapodastrem

Aktualizováno před před 9 měsíci

MuseScore umožňuje transponovat přehrávání notové osnovy, aniž by to ovlivnilo notový zápis. Napodobuje tím účinek kapodastru (Wikipedie) na nástroji.

Přidání kapodastru k jedné notové osnově

  1. Přidejte text notové osnovy k notě/pomlce, od které chcete spustit přehrávání s kapodastrem;
  2. Klepněte na "Vlastnosti" v části správce "Text notové osnovy", nebo na text notové osnovy klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti textu notové osnovy...; potom klepněte na kartu Nastavení kapodastru;
  3. Zaškrtněte políčko „Nastavení kapodastru“ a nastavte Kapodastr na pražci na číslo pražce, na němž chcete kapodastr použít (každý pražec zvyšuje výšku tónu o půltón);
  4. Pro použití změn klepněte na OK;
  5. Podle potřeby upravte znění textu.

Přidání kapodastru k zrcadlené notové osnově/tabulatuře

  • Stejný postup jako výše, ale v kroku 1 text notové osnovy přidejte pouze k notové osnově.

Přidání kapodastru k nezrcadlené notové osnově/tabulatuře

  • Stejný postup jako výše, ale text notové osnovy použijte jak na notovou osnovu, tak na tabulaturu.

Poznámka: Přehrávání s kapodastrem se použije od noty, ke které je text notové osnovy připojen, až do dalšího textu notové osnovy se zapnutým "nastavením kapodastru“, nebo do konce notového zápisu.

Odstranění kapodastru

Pro odstranění přehrávání s kapodastrem z notové osnovy, návrat nástroje k jeho normálnímu ladění:

  • Přidejte text notové osnovy s nastavením "Kapodastr na pražci" na "Bez kapodastru".

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.