Povýšení z MuseScore 3.x

Přehled

Klávesové zkratky

Podívejte se na všechny klávesové zkratky pro MuseScore 4. Zde jsou uvedeny ty nejběžnější, které se změnily nebo jsou zcela nové:

Činnost MuseScore 3 MuseScore 4
Přidat ligaturovanou notu + T
Další takt (zadání akordové značky) Tab Ctrl/Cmd+
Předchozí takt (zadání akordové značky) Shift+Tab Ctrl/Cmd+
Přidat/Odebrat posuvku: bé Nic -
Přidat/Odebrat posuvku: odrážka Nic =
Přidat/Odebrat posuvku: křížek Nic +
Upravit prvek Alt+Shift+E F2 nebo Alt+Shift+E
Vložit zvláštní znaky... F2 Shift+F2
Jít na další panel rozhraní Nic F6 nebo ` (obrácená čárka / gravis, těžký, tupý přízvuk)
Jít na předchozí panel rozhraní Nic Shift+F6 nebo Shift+`
Zobrazit/Skrýt filtr výběru F6 Nic

Další změny

Chybějící vlastnosti

Vzhledem k povaze aktualizace nebyly (zatím) zahrnuty některé funkce, které byly dříve obsaženy v MuseScore 3. Podívejte se na tuto stránku v developers' handbook na seznam těchto položek.