Přístupnost

  Čtečky obrazovky

  MuseScore 4 v každém operačním systému podporuje následující čtečky obrazovky:

  • Windows 10 a 11: Narrator a NVDA
  • macOS: VoiceOver
  • Linux: Orca

  Řeč s JAWS většinou funguje, ale výstup není tak úplný jako v případě Narratoru nebo NVDA.

  Řeč v operačním systému Windows

  Pokud vám kdykoli přestane fungovat řečový výstup čtečky (odečítače) obrazovky, zkuste stisknout klávesovou zkratku Alt+F pro zaměření hlavní nabídky Soubor a stiskněte dvakrát Esc pro návrat na místo, kde jste se v aplikaci nacházeli, a řeč by měla opět pracovat normálně. Tento postup může být nutný, pokud například spustíte čtečku obrazovky poté, co je již spuštěna aplikace MuseScore.

  Řeč v operačním systému macOS

  Rychlý ovládací režim VoiceOveru musí být při používání aplikace MuseScore 4 vypnut. Funkci rychlého ovládání můžete zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy Šipka vlevo a Šipka vpravo současně, když je spuštěn VoiceOver, nebo můžete funkci rychlé navigace vypnout v aplikaci VoiceOver: Nástroje → Příkazy.

  Rozhraní aplikace MuseScore lze ovládat pomocí ukazatele tabulátoru a vlastního ukazatele VoiceOveru. Obecně je nejlepší používat ukazatel tabulátoru, protože odpovídá rozhraní na jiných platformách a jako takové je popsáno ve většině dokumentace a výukových programů. Ukazatel VoiceOveru lze použít k dosažení oblastí aplikace, které ještě nejsou přístupné pomocí ukazatele tabulátoru. Při používání ukazatele tabulátoru při ovládání nezapomeňte používat šipky a také tabulátor (podívejte se na pohyb v uživatelském rozhraní).

  Řeč v operačním systému Linux

  V systému Linux je nutné před spuštěním aplikace MuseScore spustit čtečku (odečítač) obrazovky, jinak budou funkce přístupnosti zakázány, aby se ušetřily systémové prostředky. Pokud na to zapomenete, jednoduše ukončete MuseScore a spusťte jej znovu. Totéž platí pro všechny aplikace pro Linux postavené na systému Qt.

  Orca je nejúplnější čtečka obrazovky dostupná pro Linux. Orca je začleněna do prostředí GNOME, proto se uživatelům Linuxu s potřebou přístupnosti doporučuje používat distribuci založenou na GNOME nebo některém z něj odvozených systémů.

  Přístup přes klávesnici

  Ovládání uživatelského rozhraní aplikace MuseScore 4 pomocí klávesnice se kromě klávesy tabulátoru opírá také o šipkové klávesy. Stisknutím klávesy tabulátoru procházíte jednotlivé skupiny ovládacích prvků a poté pomocí kláves se šipkami přecházíte na jednotlivé ovládací prvky v rámci skupiny. Tento nový systém pohybu umožňuje přejít na libovolné místo v rozhraní s mnohem menším počtem stisknutí kláves, než kdyby se pro přístup ke každému jednotlivému ovládacímu prvku používala klávesa tabulátoru, jak je tomu běžně v jiných aplikacích, včetně předchozích verzí aplikace MuseScore. Nový pohybový systém se stále zdokonaluje a zpětná vazba je vítána fórem pro vývoj.

  Kromě kláves se šipkami a tabulátoru je dostupná nová klávesová zkratka F6, která vás přenese mezi různými panely v programu. Zde je uvedeno, jak pohybové zkratky spolupracují a vytvářejí stupňovitě vrstvený (hierarchický) ovládací systém:

  • Klávesy Šipka nahoru, Šipka dolů, Šipka vlevo a Šipka vpravo: Přesunout zaměření z jednoho ovládacího prvku na další v rámci skupiny ovládacích prvků (např. přecházet mezi tlačítky na panelu nástrojů)..

  • Tabulátor a Shift+Tabulátor: Přesunout zaměření z jedné skupiny ovládacích prvků do další (např. přecházet mezi panely nástrojů).

  • F6 and Shift+F6: Move focus between panels and large sections of the UI (e.g. navigate from toolbars to the Palettes or notation view).

  By default, the grave accent key ` (sometimes called "backtick") can be used as an alternative to F6 for navigation between panels. Grave accent is found above the Tab key on most QWERTY keyboards. If it's not there on your keyboard, consider changing this shortcut in Preferences to set it to whatever key is above Tab on your keyboard, as it can be convenient to have the navigation keys located close to each other.

  Once you have navigated to a button or control, in most cases it can be activated by pressing the Spacebar, Enter or Return key. Within lists and other item views, Spacebar is often used to select items rather than to activate them. Once selected, certain items can be deleted by pressing the Delete key, or modified by tabbing to other UI controls that become active once something has been selected. For example, this approach can be used within the Instruments panel to remove instruments that you have previously added to the score.

  Navigation within the score (i.e. inside the "Notation view") is much the same as it was in MuseScore 3. Here are the shortcuts that are of particular value to accessibility users:

  Shortcut Action
  Alt+Right and Alt+Left Move to next or previous element. These shortcuts enable you to visit all kinds of notation elements, not just notes and rests.
  Alt+Up and Alt+Down Move to note above or below. These shortcuts enable you to move between individual notes in a chord, and also to reach notes and rests in other voices and in other staves.
  F2 or Alt+Shift+E Edit selected element. This is the keyboard equivalent of double-clicking on an element with the mouse. It enables you to edit text objects, including lyrics, dynamics, and tempo markings. It also enables you to adjust the length of line elements such as hairpins, slurs, and voltas (use the Tab key to change which end of the line you are adjusting). When you are done editing, press Esc to return to Normal mode.

  Other aspects of keyboard navigation are described on pages throughout this handbook.

  Video tutorials

  The following accessibility tutorials are designed to get you up and running with MuseScore, using your keyboard and screen reader. They don't cover every aspect of the program, but they should give you a solid foundation that will enable you can take full advantage of the rest of this Handbook.

  Video Description
  Installing MuseScore This video covers the installation of MuseScore on Windows, including Muse Hub and Muse Sounds. The process is similar on macOS and Linux, although on Linux you need to install Muse Hub and MuseScore separately.
  Score setup This video covers the initial setup of your score, including choosing instruments and selecting the key and time signature and other settings.
  Entering music This video covers basic note input.
  Adding markings This video covers adding markings such as dynamics to your score, by using the palettes.
  The user interface This video walks through the main window of the program, so you can understand where all the different panels, toolbars, and controls are, and how to reach them by keyboard.