Posuvky

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Posuvky

Posuvky lze nastavit nebo změnit přetažením symbolu posuvky z palety s posuvkami na notu v notovém zápisu.
Paleta s posuvkami

Pokud vám jde jen o změnu výšky tónu noty, stačí vybrat notu a stisknout:

  • : Zvýšit výšku tónu noty o jeden půltón (nota je předznamenána křížkem).
  • : Snížit výšku tónu noty o jeden půltón (nota je předznamenána béčkem).
  • Ctrl+: Zvýšit výšku tónu noty o jednu oktávu.
  • Ctrl+: Snížit výšku tónu noty o jednu oktávu.
Stávající posuvku můžete změnit na varovnou posuvku (uzavřena v závorkách). Přetáhněte symbol závorky z palety s posuvkami na stávající posuvku (ne hlavičku noty). Pro odstranění závorek vyberte posuvku a stiskněte Delete.

Pokud později změníte směrovými šipkami výšku tónu, budou ruční nastavení posuvky odstraněna.

Nabídka NotyVypočítat posuvky znovu se pokusí odhadnout správné posuvky pro celý notový zápis.