Eksport

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see File formats

Et nodeark (partitur) kan "eksporteres" til forskellige formater via menubjælkens FilerGem som...:

Komprimeret MuseScore-format (*.mscz)
MSCZ er her MuseScores standard filformat og anbefales i de fleste tilfælde. Når et nodeark gemmes i dette filformat bruger det meget lidt plads på harddisken, men bevarer alle de nødvendige informationer. Formatet er en ZIP-komprimeret version af .mscx filer.
MuseScore-format (*.mscx)
MSCX er det ikke-komprimerede MuseScore-format brugt i programversion 0.9.5 og senere versioner. Et nodeark gemt i dette filformat vil ikke miste nogen som helst information og anbefales, hvis du får brug for at redigere filen manuelt ved brug af en tekst-editor.. Tidligere versioner af MuseScore brugte filtypen MSC. Men nogle af Windows systemfiler også er af typen MSC og desuden er den blokeret af mange mailudbydere. Det nye filformat MSCX løser disse problemer.
MusicXML (*.xml)
MusicXML er et universalt filformat for nodearkfiler og kan benyttes i de fleste tilgængelige musiknotationsprogrammer inklusiv Sibelius Finale og mere end 100 andre programmer. Dette er det anbefalede format, når det omhandler udveksling af nodearkfiler mellem forskellige notationsprogrammer.
Komprimeret MusicXML (*.mxl)
Komprimeret MusicXML udgør mindre filer end det normale filformat MusicXML. Komprimeret MusicXML er en nyere standard og er ikke på nuværende tidspunkt understøttet i så høj grad af de forskellige musiknotationsprogrammer.
MIDI (*.mid)
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et format, der i høj grad understøttes af sequencere og musiknotationsprogrammer. Midi-filer er dog kun lavet til afspilning og ikke nodelayout, så de indeholder ikke informationer om bl.a. formatering, fortegn, stemmer, ornamentering/accenter, gentagelser eller tonearter. Brug derfor MusicXML når du vil udveksle filer mellem forskellige musiknotationsprogrammer. Brug MIDI, hvis du kun har brug for lydafspilning.
PDF (*.pdf)
PDF (Portable Document Format) er ideelt til deling af dine noder med andre, som ikke behøver at redigere eller bearbejde musikken. De fleste PC-brugere har allerede en PDF-læser installeret, så de behøver ikke at installere ekstra software for at kunne se dit musikværk.
PostScript (*.ps)
PostScript (PS) er et populært sidelayoutformat, som anvendes i forbindelse med udskrivning.
PNG (*.png)
PNG (Portable Network Graphics) er et bitmap-billedformat, som understøttes af alle moderne billedbehandlings- og styresystemer og benyttes meget på internettet. Fra programversion 0.9.3 kan flersiders nodeark eksporteres/gemmes som en PNG-fil for hver enkelt side. MuseScore opretter billeder som nodearket vil se ud på en udskrift. hvis du ønsker, at billedet også skal gengive de elementer, som du normalt kun ser på skærmen som f.eks. rammer, skjulte noder og farver for noder "uden for normal rækkevidde", gå til menubjælken: RedigerIndstillinger... (Mac: MuseScoreIndstillinger...) og klik på fanebladet "Eksporter" og sæt flueben ud for "Screen shot funktion".
SVG (*.svg)
SVG (Scalable Vector Graphics) kan åbnes af de fleste webbrowsere (undtagen Explorer) og de fleste vektorgrafik-programmer.
Dog understøtter de fleste SVG-programmer ikke indbyggede skrifttyper, og derfor må de nødvendige skrifttyper, som MuseScore benytter, installeres, for at filerne kan vises korrekt.
LilyPond (*.ly)
LilyPond-formatet kan åbnes af musiknotationsprogrammet Lilypond . Eksport af formatet LilyPond er dog endnu kun under udarbejdelse og på et forsøgsmæssigt plan i nærværende version af MuseScore.
WAV Audio (*.wav)
WAV (Waveform Audio Format) er et ukomprimeret lydformat udviklet af Microsoft og IBM, men i vid udstrækning understøttet i software til Windows, Mac OS, and Linux. Det er det ideelle format for lyd-CD'er, da ikke ikke sker nogen form for tab af lydkvalitet, når filen eksporteres/gemmes. Filens størrelse gør det dog svært at udveksle dem via email eller internet. However the large file sizes make it difficult to share via email or the web. Denne eksportmulighed er tilgængelig i programversion 0.9.5 eller senere versioner.
FLAC Audio (*.flac)
FLAC (Free Lossless Audio Codec) er et komprimeret lydformat. FLAC-filer fylder ca. halvt så meget som ukomprimeret lyd, men har en lige så god lydkvalitet. Windows og Mac OS har ikke indbygget understøttelse for FLAC, men programmer som f.eks. VLC media player kan afspille FLAC-filer på ethvert styresystem. Denne eksportmulighed er tilgængelig i programversion 0.9.5 eller senere versioner.
Ogg Vorbis (*.ogg)
Ogg Vorbis er tænkt som et patentfrit alternativ til det populære MP3-lydformat. Ogg Vorbis-filer er som MP3 relativ små (ofte en tiendedel af ukomprimeret lyd), men lydkvaliteten er nedsat. Windows and Mac OS har ikke indbygget understøttelse af Ogg Vorbis, men programmer som f.eks. VLC media player og Firefox 3.5 eller senere versioner kan afspille Ogg-filer på ethvert styresystem. Denne eksportmulighed er tilgængelig i programversion 0.9.5 eller senere versioner.