Grundlæggende

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Grundlæggende.

Kapitlet "Kom godt i gang" ovenfor fører dig gennem Installering af programmet og fremgangsmåden ved Opret nyt nodeark (partitur). Kapitlet "Grundlæggende" giver dig et overblik over MuseScore og beskriver de generelle funktioner og metoder i forbindelse med arbejde med nodeark (partiturer).