Grundlæggende

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Grundlæggende funktioner

Kapitlet "Kom godt i gang" ovenfor fører dig gennem Installering af programmet og fremgangsmåden ved Opret nyt nodeark (partitur). Kapitlet "Grundlæggende" giver dig et overblik over MuseScore og beskriver de generelle funktioner og metoder i forbindelse med arbejde med nodeark (partiturer).