Kopier og indsæt

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Kopier og sæt ind

MuseScore kan kopiere enkelt-noder eller større markerede områder på nodearket (partituret). Udgivelsen af programversion 0.9.4 indeholder mange forbedringer på dette område (kopiere og indsætte) inklusiv understøttelse af "shift + træk"-markeringer. I programversion 0.9.3 og tidligere versioner er kopier- og indsæt-funktionerne begrænset til hele takter og vanskelige at benytte (se nedenfor for vejledning).

Kopier

  1. Klik på den første node, du ønsker at markere
  2. Udfør Shift+klik på den sidste node, du ønsker at markere. Det markerede område fremhæves nu med en blå rektangel
  3. Fra menubjælken vælger du nu RedigerKopier

Indsæt

  1. Klik på den node eller takt, hvor fra du ønsker at det kopierede skal indsættes
  2. Fra menubjælken vælger du nu RedigerIndsæt

Vejledning for brugere af programversion 0.9.3 eller tidligere versioner

Kopier

  1. Klik på et tomt område i en takt for at markere hele takten (markeringen fremhæves af en blå rektangel)
  2. Hvis du ønsker at udvide markeringen: Udfør Shift+klik på et tomt sted i en takt uden for markeringsfeltet
  3. Fra menubjælken vælger du nu RedigerKopier

Indsæt

  1. Klik på et tomt område i den takt, hvor du ønsker at indsætte det kopierede
  2. Fra menubjælken vælger du nu RedigerIndsæt