Paletten

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Paletter og arbejdsområder

Du kan vise eller skjule paletten fra menubjælken: VisPalette.

Du kan med musen trække og slippe symboler fra paletten til elementer i nodearket (partituret).

Et dobbeltklik på et symbol i paletten svarer til at trække og slippe symbolet med musen til hver af de valgte elementer i nodearket.

Du kan f.eks. hurtigt tilføje tenuto-accenter for en hel nodegruppe:

  1. Marker noderne
  2. I palette-afsnittet Artikulationer & triller: Dobbeltklik på tenuto-symbolet