Fortegn

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Fortegn

Fortegn kan sættes eller ændres ved at trække et fortegn fra fortegnspaletten til en node i nodearket (partituret).
Fortegnspaletten

Hvis du kun ønsker at ændre tonehøjden for en node kan du også markere noden og trykke:

  • Op: Hæver tonehøjden med én halvtone(favors sharps).
  • Down: Sænker tonehøjden med én halvtone(favors flats).
  • Ctrl+Op: Hæver tonehøjden med én oktav
  • Ctrl+Ned: Sænker tonehøjden med én oktav
I programversion 0.9.6 og senere versioner, kan du ændre et eksisterende fortegn til hjælpefortegn (omsluttet af parenteser) ved at trække parenteserne fra paletten "Fortegn" til det eksisterende fortegn (ikke nodehovedet). For at fjerne parenteserne skal du markere fortegnet og trykke på Delete.

Hvis du senere ændrer tonehøjden med piletasterne, fjernes eventuelle manuelle indstillinger for fortegn.

Der findes en funktion i NoderTonehøjde tolkning, som forsøger at indsætte de rette fortegn for alle noder i hele nodearket.