Notation

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Notation.

I forrige kapitel "Grundlæggende" lærer du at nodeindskrivning og at benytte Paletten i forløbet. Kapitlet "Notation" beskriver mere detaljeret de forskellige former for musiknotation samt mere avanceret notation.