Trommenotation

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Trommenotation

Eksempel på trommenotation:
Udsnit fra trommenotation

Notation for trommesæt og percussion indeholder ofte sammenfaldende opadvendte og nedadvendte faner. Hvis du ikke er familiær med at notere flere stemmer i et enkelt nodesystem, så se afsnittet stemmer for et overblik.
Se nedenfor for specifik information vedr. notation for percussion.

MIDI keyboard

Den nemmeste måde at foretage trommenotation er via MIDI keyboard. Mange MIDI keyboards har percussionsymboler over tangenterne. Hvis du f.eks. trykker på tangenten for "hi-hat", vil MuseScore tilføje den korrekte notation i nodearket. MuseScore vælger automatisk nodehovedtyper og retning for nodehalse.

Mus

Notation via mus er muligt i programversion 0.9.4 og senere versioner.

  1. Vælg en node eller en pause i trommenodesystemet. Den tilsvarende tromme-palette vil nu være tilgængelig
  2. Tryk "N" for at indlede notationsarbejdet
  3. Vælg et nodevarighed fra værktøjslinjen "Node input"
  4. Vælg en percussion-nodetype (som f.eks. stortromme eller lilletromme) fra tromme-paletten
  5. Klik på det ønskede sted i trommenodesystemet for at tilføje en node til nodearket