Stemmer

Updated 2 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Stemmer

Stemmer åbner mulighed for flere noderækker på et enkelt system, som begynder på samme tid, men dog har forskellige nodeværdier. I visse musiknotationsprogrammer kaldes "stemmer" for "lag" (eng: layers).

I en takt med to stemmer vender 1. stemmens nodehalse opad og 2. stemmens nodehalse nedad

Vejledning

 1. Begynd med at indskrive overstemmen (med alle nodehalse opad).
 2. Når du indskriver noderne, vil mange af dem sikkert blive tildelt nedadvendte nodehalse. Hvis du benytter programversion 0.9.4 eller en senere programversion, behøver du ikke bekymre dig om halsretningerne, da de automatisk vil blive vendt korrekt ved indskrivning af næste stemme.
  1. stemme efter indskrivning
 3. Version 0.9.3 only: Hvis du benytter programversion 0.9.3 eller en tidligere version, skal du manuelt vende alle de nedadvendte nodehalse. Marker en node og klik på "Skift retning"-knappen flipdirection.png på notationsværktøjslinjen eller tryk på X på tastaturet.

  1. stemme med opadvendte nodehalse
 4. Marker nu den første node for at få flyttet markøren til begyndelsen af nodesystemet.
 5. Klik på "2. stemme"-knappen 2. stemme er aktiveret og påbegynd indskrivning af understemmen (med alle nodehalse nedad).
 6. Kun aktuelt for programversion 0.9.3: Endnu en gang skal du, hvis du benytter programversion 0.9.3 eller en tidligere version, vende nodehalsene, hvis de vender den gale vej - ved at trykke på X på tastaturet eller klikke på "Skift retning"-knappen flipdirection.png
 7. Når du er færdig, burde det se således ud:
  1. og 2. stemme

Hvornår benyttes flere stemmer?

 • Hvis du ønsker, at nodehalse i en akkord vender i modsat retning af andre i akkorden
 • Hvis du ønsker at indskrive noder af forskellig varighed i ét system, men hvor de skal afspilles samtidigt.

Skjulte pauser

Skjul en pause ved at højreklikke på pausen og vælge Usynlig. Hvis du i menubjælken har aktiveret VisVis usynlige, vises pausen dog stadig i lysegråt på din skærm. Den skjulte pause fremgår ikke, når du udskriver nodearket.