Tuplets (trioler, duoler m.fl.)

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tupletter

For at tilføje en triol (tuplet) skal du først indskrive en node med en nodeværdi svarende til hele triolens faktiske længde. Marker herefter noden og tryk på Ctrl+3 for at ændre noden til en triol. Tilsvarende ændrer Ctrl+5 noden til en kvintol.

Marker først en node:
Markeret fjerdedelsnode

Ctrl+3 tilføjer en triol:
Ottendedelstriol efterfulgt af en pause

- som kan redigeres yderligere:
Tre ottendedelstrioler

Notationstilstand

Tilføjelse af tuplets (trioler, duoler, kvintoler etc.) fungerer en smule anderledes i [[nodetitle:Notationstilstand|notationstilstand]] , end nævnt ovenfor. I programversion 0.9.5 og senere programversioner skal du vælge nodeværdien først, og derefter ved indskrivning tildele tonehøjden (placere noden på nodesystemet). Herunder er en trin-for-trin vejledning til, hvordan man tilføjer ottendedelstrioler.

  1. Gå til [[nodetitle:Notationstilstand|notationstilstand]]
  2. Sørg for, at markøren for nodeindskrivning er placeret, hvor du ønsker at indsætte triolen (brug om nødvendigt højre og venstre piletast).
  3. Vælg en fjerdedelsnode fra notationsværktøjslinjen for at angive værdien for hele triolen
  4. Vælg NoderTupletTriol for at angive tuplet-typen
  5. Bemærk, at ottendedelsnodeværdien vælges automatisk. Klik på nodesystemet for at angive tonehøjden

Tuplet-egenskaber

For at ændre egenskaber for en tuplet: Højreklik på tallet og vælg Tuplet egenskaber....
Dialogboksen med Tuplet-egenskaber

Afsnittet "Nummer" i dialogboksen for tuplet- egenskaber giver dig mulighed for at vælge forskellige visninger: Et heltal, en proportion (relation) eller intet tal overhovedet.

I afsnittet "Klamme" kan du definere visning eller ikke visning af klammen ved at vælge "klamme" eller "intet". hvis du vælger "auto klamme" skjules klammer for bjælkede node og klammen vises, hvis tuplet'en indeholder ubjælkede noder eller pauser.

Tuplet med proportionen 5:6 og auto-klamme