Tremolo

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tremolo

Tremolo er betegnelsen for hurtig gentagelse af samme node eller en hurtig vekslen mellem to eller flere noder. De angives ved streger gennem nodehalsen. Hvis tremolo er imellem to eller flere noder er stregerne placeret mellem dem.

Tremolo-paletten indeholder forskellige tremolo-symboler - både en-nodes-tremoloer (vist med nodehals) og fler-nodes-tremoloer (vist uden nodehalse).

Tremolo-paletten

I en to-nodes tremolo har hver node samme varighed som tremolovarigheden.For at indsætte en tremolo med en halvnodes varighed skal du først indskrive to almindelige fjerdedelsnoder. Når du trækker et tremolo-symbol til den første node, fordobles nodeværdierne automatisk, og de to fjerdedelsnoder bliver til halvnoder.