Taktarter

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Taktarter

Taktarter er tilgængelige i menu-paletten i venstre side. Du kan "trække og slippe" taktarterne fra "Taktarter" i paletten (læs afsnittet paletten for yderligere vejledning om brug af paletter i MuseScore).

Paletten "Taktarter"

Hvis du får behov for en taktart, som ikke findes i paletten, kan du oprette din egen via menubjælkens OpretTaktarter.... Du kan self definere tallene for taktarten i panelet "Taktarter.

I de fleste tilfælde behøver du kun ændre det første af de øverste tal. De ekstra øvre tal (i brøkens tæller) er beregnet for definition af additive taktarter , som indeholder flere øvre tal adskilt af plustegn (f.eks. 4+2/4).

Tilføj ny taktart

Optakter

I visse tilfælde er den faktiske varighed for en takt forskellig fra den varighed, som defineres af taktarten. Fortakter er glimrende eksempler på dette. For at ændre den faktiske varighed for en takt uden at introducere en ny taktart, se afsnittet om taktegenskaber under Arbejde med takter .