Forslagsnoder

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Forslagsnoder

Korte forslag (Acciaccatura) gengives som små noder med en skråstreg midt gennem nodehalsen. Lange forslag (Appoggiatura) har ikke skråstreger. Begge sættes foran den almindelige node, som de er forslag for.

Indsæt en forslagsnode ved at trække et forslag fra "Forslagsnoder" i paletten (I programversion 0.9.5 og tidligere versioner kaldes paletten blot for "Noder") til en normal node på nodearket.

Paletten "Forslagsnoder"

Se også: Forslagsnoder under afsnittet "Ornamenter" på Musikipedia.dk