Nøgler

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Nøgler

Nøgler indsættes eller ændres ved at trække nøglesymbolet fra nøglepaletten til en takt eller en anden nøgle. Klik på F9 for at vise eller skjule palette -sidemenuen.

Paletten "Nøgler"

Ændre

Træk en nøgle fra paletten til en nøgle i nodearket (partituret). Du kan også trække en i nodearket eksisterende nøgle til en anden nøgle ved at benytte tasterne Shift + Venstre Musetast + Træk og Slip.

Tilføje

Træk en nøgle fra paletten til et tomt sted i en takt. En nøgle vil da fremkomme i begyndelsen af takten. Træk en nøgle til en bestemt node for at placere den inde i takten. Hvis takten ikke er den første i partituret bliver nøglens størrelse mindre..

Fjerne

Klik på en nøgle og tryk på Delete.

Bemærk, at ændring eller sletning af en nøgle ikke påvirker tonehøjden . Noderne placeres automatisk i systemet, så tonehøjden bevares.