Klammer

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Klammer

Slet

Marker en klamme i systemet og tryk på Delete.

Indsæt

Indsæt en klamme ved at trække et klamme-symbol fra klamme-paletten til et tomt område i første takt i et nodesystem.
Paletten "Klammer"

Udskift

Træk et klammesymbol fra klamme-paletten til en eksisterende klamme på nodearket.

Horisontal position

I programversion 0.9.4 og senere versioner kan du justere en klammes horisontale placering. Dobbeltklik på klammen og tryk på Shift+Venstre eller Shift+Højre for at bevæge den mod venstre eller højre.

Rediger

Dobbeltklik på klammen for at aktivere Redigeringstilstand , hvorefter du ved at trække i det blå firkantede "håndtag" kan gøre klammen længere, så den spænder over flere underliggende nodesystemer.