Legatobuer

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Legatobuer

En legatobue er en buet linje mellem to eller flere noder, som viser, at noderne skal spilles "legato" - dvs. uden adskillelse og i sammenhæng. Hvis du ønsker at sammenbinde to noder med samme tonehøjde, skal du benytte en Bindebuer

Vejledning

 1. Forlad [[nodetitle:notationstilstand]] og marker den første node:
  Første node er markeret
 2. S indsætter legatobuen:
  Legatobue på første node
 3. Shift+Højre udvider buen til næste node:
  Legatobue over tre noder
 4. X ændrer buens vertikale retning:
  Legatobue over nodehalsene
 5. Esc afslutter Redigeringstilstand:
  Legatobuen er ikke længere i redigeringstilstand

Justeringer

De blå firkantede "håndtag" (ses på illustrationerne for trin 2-4 ovenfor) kan justeres med musen. De to yderste "håndtag" viser start- og slutpunktet for buen. De to indre "håndtag" justerer buens kontur.

En legatobue kan strække sig over flere systemer og sider. Start- og slutpunktet for buen er forankret til en node/akkord eller en pause. Hvis noderne ændrer position pga. redigering af layoutet og f.eks. strækkes i afstand, følger legatobuen med og tilpasses i størrelsen.

Bemærk: Det er ikke muligt at ændre forankring for start- og slutpositionerne ved brug af musen. Benyt i stedet Shift + højre eller venstre piletast for justering af legatobuens start- og slutpositioner.

Stiplede legatobuer

Stiplede legatobuer benyttes af og til i sange, hvor brugen af buerne afviger fra vers til vers. Stiplede buer bliver også brugt for at markere, at det er forlaget og ikke komponisten selv, der har sat buerne. For at lave en eksisterende legatobue om til en stiplet legatobue: Højreklik på buen og vælg Bue egenskaber.... Fra dialogboksen kan du nu vælge mellem en almindelig og en stiplet legatobue.

Se også: Bindebuer , Redigeringstilstand .