Toneart (faste fortegn)

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tonearter

Faste fortegn tilføjes eller ændres ved at trække en af toneartsangivelserne fra "Tonearter" i paletten til en takt eller en eksisterende toneartsangivelse.
Paletten "Nøgler"

F9 slår visning af Paletten -vinduet til og fra.

Ændre

Træk en toneartsangivelse fra paletten til en node i nodearket. Du kan også trække en nodeartsangivelse til en eksisterende nodeartsangivelse i nodearket ved at trykke Shift+Venste musetast mens du trækker.

Tilføje

Træk en toneartsangivelse fra paletten til et tomt område i en takt. Herved tilføjes en toneartsangivelse i begyndelsen af takten.

Fjerne

Vælg en toneartsangivelse og tryk på Delete.