Linjer

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Linjer

Linjepaletten virker ligesom de andre paletten -elementer også via "træk-og-slip". Træk med musen symbolet fra paletten til nodearket og slip ved den ønskede placering.

Linjepaletten

Ændre længde

Hvis du ændrer en linjes længde med musen, flytter forankringspunktet (de noder eller takter, den er knyttet til) sig ikke.. Derfor anbefales flg. metode til at justere start- eller slutpositionen for en linje.

 1. Hvis du er i notationstilstand skal du trykke N eller Esc for at forlade tilstanden
 2. Dobbeltklik på den linje, du vil ændre
 3. Flyt "håndtagene" med flg. tastaturgenveje:
  • Shift+Højre for at flytte forankringspunktet en node (eller takt) mod højre
  • Shift+Venstre for at flytte forankringspunktet en node (eller takt) mod venstre
 4. Hvis du ønsker at ændre længde rent visuelt uden at ændre de noder eller takter, som linjen er forankret til, kan du benytte flg. tastaturgenveje:
  • Højre for at flytte "håndtaget" et trin mod højre
  • venstre for at flytte "håndtaget" et trin mod venstre

Se også: Crescendo og diminuendo , [[nodetitle:Voler|Volter]] (1. og 2. gennemspilning)