Heltaktspauser

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Heltakts pauser

Heltaktspause

En heltaktspause ligner en helpause, men er placeret i midten af takten

Når en hel takt er uden noder, benyttes en helpause som heltaktspause.

Vælg en takt, hvor du vil indsætte en heltaktspause, og tryk på Del. Alle noder og pauser i takten bliver nu erstattet af en heltaktspause.

Flertaktspause

Flertaktspauser er forsynet med et tal, som angiver pausens længde målt i antal takter

Flertaktspauser angiver et længere tidsrum af stilhed for et instrument eller en stemme og benyttes hyppigt i orkesterpartiturer. I programversion 0.9.5 og tidligere versioner er denne funktion kun på et forsøgsmæssigt stadium (se begrænsninger i brug nedenfor)

Vejledning

  1. Vælg fra menubjælken: Layout-stilRediger generel layout-stil (i programversion 0.9.5 og tidligere versioner: LayoutRediger layout-stil)
  2. Klik på "Stykke" i højre side, hvis ikke denne side allerede vises.
  3. Sæt flueben ud for "Opret multi takt-pauser"

Begrænsninger

Programversion 0.9.5 og tidligere kan ikke bryde flertaktspauser ved vigtige steder som f.eks. ved dobbelte taktstreger, nøgler og formafsnit-angivelser ("øvemærker"). Dette er allerede muligt fra programversion 0.9.6. For at omgå problemet i tidligere programversioner, se afsnittet "Brydning af flertaktspauser" i Arbejde med takter .

Layout-funktionen opretter flertaktspauser for hele nodearket. Derfor anbefales det først at indskrive alle noder, og så derefter at slå "multi takt-pauser" til.