Linjeskift og -afstand

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaks and spacers

Side- eller linjeskift (nodesystem-skift) indsættes ved at trække det tilsvarende symbol fra paletten "Sideskift og afstand" til et tomt område i en takt i nodearket. Linjeskiftet sker efter den valgte takt. De grønne symboler kan ses på skærmen, men ikke nødvendigvis på udskrifter. (Bemærk: Tjek flg, indstillingsmulighed ved højreklik på symbolet: usynlig/synlig)

Paletten "Linjeskift og afstand"

Afstandsmærker bruges til at øge afstanden mellem to nodesystemer. Træk-og-slip et afstandsmærke til en takt over et sted, hvor du ønsker mere vertikal afstand. Dobbeltklik på afstandsmærket og træk i håndtaget med musen for at justere afstanden.

Hvis du ønsker at justere afstand mellem systemerne i hele nodearket, skal du ændre indstillingerne for layout. Afstandsmærker er kun brugbare med henblik på lokale justeringer.