Rammer

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Frames

Rammer muliggør tomme steder uden for normale takter. De kan også indeholde tekst eller billeder. I MuseScore findes to slags rammer:

Vandret
Vandret ramme
Vandrette rammer deler et system. Bredden kan justeres og højden afhænger af systemets højde. Den vandrette ramme kan f.eks. bruges til at adskille et coda fra resten af nodesystemet.
Lodret
Lodret ramme
Lodrette rammer muliggør tomme steder i mellem eller inden nodesystemer. Højden kan justeres og bredden afhænger af systemets bredde. Lodrette rammer bruges f.eks. til at angive titel, undertitel eller komponistnavn. Hvis du indsætter en titel, vil en ramme automatisk fremkomme inden første takt, hvis altså ikke den er der allerede.

Oprette en ramme

Marker først en takt. Fra menubjælken går du til OpretTakter og kan nu oprette den ønskede ramme. Rammen indsættes før den markerede takt.

Slette en ramme

Marker en ramme og tryk på Del.

Redigere en ramme

Dobbeltklik på en ramme for at aktivere Redigeringstilstand . Et håndtag er nu synligt, og kan benyttes til at udvide eller formindske rammestørrelsen..

Titelramme i redigeringstilstand:

Vandret ramme