Lydbiblioteker

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see SoundFonts og SFZ filer

MuseScore inkluderer en speciel filtype kaldet "lydbibliotek" (SoundFont), som fortæller MuseScore, hvordan programmet skal afspille de forskellige instrumetlyde. Nogle lydbiblioteker er skræddersyet til klassisk musik, andre til jazz eller pop. Nogle er store eller avancerede og optager meget af PC'ens hukommelse, mens andre igen er små "letvægtere". Den seneste version af MuseScore (p.t. version 0.9.6) indeholder et relativ lille allround lydbibliotek, "TimGM6mb.sf2".

Overblik

En lydbiblioteksfil kan rumme et utal af instrumentlyde. Mange lydbiblioteker (SoundFonts) er tilgængelige på internettet. Søg efter en bibliotekstype med 128 instrumenter i formatet General MIDI (GM). Hvis du benytter et andet format, som ikke opfylder General MIDI standarden, kan andre måske ikke høre instrumenterne korrekt, når du gemmer dine værker som MIDI eller deler dine nodeark med dem..

Lydbibliotekers størrelse og kvalitet på nettet varierer meget. Størrere lydbiblioteker har ofte en bedre lyd, men kan være alt for store til at køre ordentligt på din PC. Hvis du synes, at MuseScore kører trægt efter installering af et større lydbibliotek, eller hvis din PC simpelthen ikke kan følge med under afspilning, bør du finde et mindre lydbibliotek.
Tre populære GM-lydbiblioteker af forskellig størrelse er flg,:

Komprimering

Da lydbiblioteksfiler er store, er de ofte komprimerede til forskellige formater som f.eks. .zip, .sfArk, and .tar.gz. Før filerne kan bruges, skal du "pakke dem ud" (dekomprimere dem).

  • ZIP er et standard komprimeringsformat, som understøttes af de fleste styresystemer.
  • sfArk komprimeringsformatet er designet specielt til lydbiblioteksfiler. Benyt den særlige sfArk software til at udpakke disse filformater.
  • .tar.gz er et populært komprimeringsformat til Linux. Windowsbrugere kan benytte 7-zip, som udpakker en bred vifte af komprimeringsformater. Bemærk, at du i forbindelse med .tar.gz-filer skal udpakke hele to gange: En gang for GZip og endnu en for TAR.

MuseScore indstillinger

Når du har fundet, downloadet og udpakket et SoundFont lydbibliotek, er det ikke nok bare at dobbeltklikke for at installere i MuseScore. Flyt i stedet filen til en mappe, som du selv vælger eller opretter, og åbn MuseScore og følg denne vejledning:

Fra menubjælken vælger du VisSynthesizer. Standardindstillingen for lydbiblioteket afhænger af, hvilket styresystem, du benytter.

  • Windows: C:/Programmer/MuseScore//sound/TimGM6mb.sf2
  • Windows (64-bit): C:/Programmer (x86)/MuseScore//sound/TimGM6mb.sf2
  • MacOsX: /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/sound/TimGM6mb.sf2
  • Linux (Ubuntu): /usr/share/sounds/sf2/TimGM6mb.sf2

Klik på folder-ikonet (Åbn) ud for adressefeltet for lydbiblioteket og søg efter dit nye lydbibliotek (.sf2-fil). Find og marker din fil i dialogboksen og klik "Åbn".

Vejledning for programversion 0.9.5 og tidligere versioner

Hvis du bruger programversion 0.9.5 eller en tidligere version, vælger du RedigerIndstillinger...Fanebladet "I/O".

Standard lydbiblioteket i MuseScore er :/data/piano1.sf2. Erstat det med den fulde sti til din nye lydbiblioteksfil (.sf2). Klik på ikonet til højre for filadresselinjen for at finde filens placering og åbne den.

Hvis du bruger programversion 0.9.5 eller tidligere, klik OK for at bekræfte ændringerne og forlad panelet "indstillinger". Luk og åbn derefter MuseScore, så det nye lydbibliotek indlæses.

Problemløsning

Hvis afspilningsknapperne på værktøjslinjen er grå eller helt usynlige, kan du følge denne vejledning for at få løst dit lydproblem:

  1. Sørg for, at der er flueben ud for VisTransport. Du kan sætte eller fjerne flueben ved at klikke på de enkelte menuelementer. Hvis dette ikke løser dit problem, kan du gå videre til næste trin herunder.
  2. Hvis afspilningspanelet forsvinder efter ændring af lydbibliotek, kan du gå til RedigerIndstillinger...Fanebladet "I/O" og klikke OK uden at foretage nogen ændring. Efter genstart af MuseScore burde afspilningspanelet være tilbage igen. Dette er en kendt fejl (bug) i programversion 0.9.3 eller tidligere.

hvis du installerer et lydbibliotek for første gang, bør du bruge et af de ovenfor nævnte SoundFont-lydbiblioteker.