Tempo

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tempo

Afspilningshastigheden/tempo kan ændres via afspilningspanelet eller tempoangivelsen på nodearket.

Afspilningspanel

  • Afspilningspanelet vises ved et klik på VisAfspilnings panel
  • Du kan ændre antallet af slag pr. minut (bpm=beats per minut) ved hjælp af Tempo(Tmp)-skydeknappen

Tempoangivelse

  • Marker en node for at angive, hvor tempoangivelsen skal indsættes.
  • Gå derefter via menubjælken til OpretTekst...Tempo...
  • Foretag dit valg af tekst og tempoangivelse, og tryk derefter på OK for at afslutte.

Bemærk, at det i programversion 0.9.3 eller tidligere versioner ikke indledningsvist er muligt at ændre tekst eller tempoangivelse fra standard tempo-dialogboksen.. Du kan dog alligevel ændre begge dele, når du har tilføjet tempo-tekst i nodearket..

Det eksisterende tempo kan ændres ved at dobbeltklikke på teksten og herved aktivere redigeringstilstand. Du kan bruge Tekstredigering for at tilføje en fjerdedelsnode eller en metronomangivelse i tempo-teksten.
Metronomangivelse: Andante fjerdedelsnode = 75

Antal slag pr. minut (BPM) kan ændres i en eksisterende tempotekst ved at højreklikke på teksten og vælge Tempo indstillinger...

Bemærk: Afspilning med en bestemt tempoangivelsestekst kan være langsommere eller hurtigere, end den angivede BPM-værdi, hvis tempoindstillingen i afspilningspanelet ikke er sat til 100 procent.