Ændre og justere lyde

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Mixer

Mixer

Mixeren giver dig mulighed for at ændre instrumentlyd og indstille lydstyrke, panorering (balance), rumklang og chorus for hver enkelt stemme (spor). Mixeren bliver synlig, hvis du via menubjælken klikker på VisMixer.

Mixeren har drejeknapper og valgmuligheder for hver stemme

Mute og Solo

Sæt flueben i Mute for at fjerne lyden for den aktuelle stemme. Du kan også sætte flueben i Solo for at fjerne lyden fra alle andre stemmer end den du har valgt som "Solo".

Drejeknapper

Tryk og hold venstre musetast nede og træk musen opad for at dreje en knap med uret. Modsat skal du trække nedad for at dreje knappen mod uret..

Lyd

Lyd-rullemenuen viser alle lyde i dit aktuelle Lydbibliotek (SoundFont). Denne funktion findes ikke i programversion 0.9.4 eller tidligere versioner for Windows, men er tilføjet i version 0.9.5.

Skift instrument

Selv om du separat kan ændre instrumentlyd og navnet på eller transponering af nodesystemet, tillader programversion 0.9.6 og senere versioner dig at ændre alle disse egenskaber i én arbejdsgang:

 1. Højreklik på et tomt område i en takt og vælg Nodelinie egenskaber...
 2. Klik på "Skift instrument..."
 3. Vælg dit nye instrument og klik "OK" for at vende tilbage til dialogboksen "Nodelinjeegenskaber"
 4. Klik på "OK" for at vende tilbage til nodearket (partituret)

Ændre Instrumentlyd undervejs

I MuseScore kan instrumentlyde ændres undervejs i systemet. For eksempel kan alm. strygere ændres til fingerknipsede strygere (pizzicato) eller tremolo, og tilsvarende kan en trumpet ændres til en dæmpet trompet. Følgende vejledning benytter en dæmpet trompet som eksempel, men samme princip gælder for lignende lydændringer.

 1. Marker først en node fra den del af systemet, hvor trompeten skal være dæmpet
 2. Gå til menubjælken og vælg OpretTekstSystem tekst
 3. Skriv Med dæmper (eller en tilsvarende betegnelse som f.eks. Con Sordino). System teksten er på dette punkt kun visuelt vejledende og har ingen effekt på afspilningen i MuseScore
 4. Højreklik på systemteksten og vælg Linie tekst egenskaber...
 5. Sæt flueben i Kanal
 6. Marker nu mute
 7. Klik OK for at vende tilbage til nodearket

Nu lyder hver node efter den indskrevne "System-tekst" som en dæmpet trompet.. For igen at ændre lyden til alm. trompet, skal du følge de samme retningslinjer som ovenfor - bortset fra trin 3, hvor du kan skrive "Alm. trompet" - samt trin 6, hvor du skal vælge "normal".